Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

0770 4c46 500

girl-havoced:

I believe in free education, one that’s available to everyone; no matter their race, gender, age, wealth, etc… This masterpost was created for every knowledge hungry individual out there. I hope it will serve you well. Enjoy!

FREE ONLINE COURSES (here are listed websites that provide huge variety of courses)

IDEAS, INSPIRATION & NEWS (websites which deliver educational content meant to entertain you and stimulate your brain)

DIY & HOW-TO’S (Don’t know how to do that? Want to learn how to do it yourself? Here are some great websites.)

FREE TEXTBOOKS & E-BOOKS

SCIENTIFIC ARTICLES & JOURNALS

LEARN:

1. LANGUAGES

2. COMPUTER SCIENCE & PROGRAMMING

3. YOGA & MEDITATION

4. PHOTOGRAPHY & FILMMAKING

5. DRAWING & PAINTING

6. INSTRUMENTS & MUSIC THEORY

7. OTHER UNCATEGORIZED SKILLS

Please feel free to add more learning focused websites. 

*There are a lot more learning websites out there, but I picked the ones that are, as far as I’m aware, completely free and in my opinion the best/ more useful.

brittbrggs
Reposted fromKushGroove KushGroove viaantygon antygon
Rani
3518 27d0 500
Reposted fromMeshirr Meshirr viawombinka wombinka
Rani
2185 0ec9 500
Reposted fromqb qb viaszpaqus szpaqus
Rani
(...) żyjemy więc zawsze w oczekiwaniu czegoś lepszego, i to często zarazem w pełnej żalu tęsknocie za minionym. Rzeczy teraźniejsze natomiast przyjmujemy w poczuciu tymczasowości, uważając je za nic innego, jak tylko drogę do celu. Dlatego to ludzie, spoglądając u kresu swych dni wstecz (...) ze zdziwieniem widzą, iż to, co na ich oczach przechodziło tak niedocenione i mdłe, stanowiło właśnie ich życie - było tym właśnie w czego oczekiwaniu żyli.
— Schopenhauer
Reposted fromtereska tereska viakaktu kaktu
Rani
3415 c91c
Reposted fromswissfondue swissfondue viakaktu kaktu
Rani

me: I’m lonely 

my subconscious:  you can stand literally 5 people

me:

image
— co prawda to prawda
Reposted fromolewka olewka viakaktu kaktu
Rani
6717 6b41 500
Reposted fromkjuik kjuik viakaktu kaktu
Rani
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Reposted fromfindmyway findmyway viakaktu kaktu
1266 de55 500

chromo-valdez:

[mermesque]

Rani
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawombinka wombinka
Rani
2827 3726
Reposted fromfungi fungi viawombinka wombinka
Rani
6599 ff44 500
Reposted fromdelain delain viawombinka wombinka
1364 5c16 500
Rani
4050 aaf0 500
Rani
2740 fb42 500
Reposted fromtymka tymka viawombinka wombinka
9188 de7f
Reposted fromjohnkeats johnkeats viawombinka wombinka
Rani
6614 2851
Reposted fromMerlinka Merlinka viakudlaty kudlaty

July 21 2017

Rani
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viahaszraa haszraa
Rani
2879 cb79
Reposted fromhagis hagis viahaszraa haszraa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl