Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2013

rani
- Autres temps, autres moeurs - mruknął Poirot. - Za moich czasów młodzi ludzie pożyczali dziewczętom książki z dziedziny teozofii albo rozprawiali o "Błękitnym ptaku" Maeterlincka. Wszystko było sentymentalne i idealistyczne. Obecnie to życiowe nieprzystosowanie i kompleksy zbliżają do siebie dziewczynę i chłopca.
— Agatha Christie, Entliczek Pentliczek
Reposted bypiraniazapachsianainayamarjariikrainakredekreloveutionembraceoopsiakleximakemewannadienawetciszamozebyccynicznadouxsouvenirsOnly2youMagnolia11inkbackgroundletsgodrinktogetherpikkumyypoulerwhite-ravenbutterbeerowlvisioncarliepastelinabetterthanliescelebrationsiatkareczkamalinowychrusniaklubiezoltylonelygirl15wsukienceshirohatonicdostraceniasillenezapachjasminushillenyahelikobaktervocesitaMagnolia11inkbourricotcudownezyciebackgroundwsukiencehenriMagnolia11Ihezalirieblah

October 29 2013

rani
- To typ macierzyński, a typy macierzyńskie są zawsze bezlitosne. Weźmy też (...), psychologa. Iluż to znamy psychologów, do których można zastosować powiedzenie: "Lekarzu, lecz się sam!"
- Na miłość boską, Poirot. Czyż nie ma nikogo niezdolnego do popełnienia morderstwa?
- Często się nad tym zastanawiam - odparł Poirot.
— Agatha Christie, Entliczek Pentliczek (skrócone)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl