Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2012

rani

moja babka - powiedzial - wyznala mi kiedys, ze zanim pozwolila sobie na bliski zwiazek z mezczyzna, wczesniej go upijala. twierdzi, ze nigdy sie nie wie, kim naprawde jest drugi czlowiek, dopoki sie nie ujrzy jego zachowania pod wplywem zaklecia bachusa. od tej zasady nie ma wyjatkow: kiepski pijak bedzie kiepskim mezem. albo zona, skoro juz o tym mowa. dla niektorych ludzi trzezwosc to liche i chwilowe przebranie.

— kalekie dzikusy z goracych krajow /tom robbins/

March 26 2012

rani

March 19 2012

rani
0671 4411
Tags: c alcohol
Reposted frombearded bearded viaszpaqus szpaqus

March 16 2012

9531 4f5a
Tags: alcohol gif
Reposted fromlmn lmn viamendel mendel

March 15 2012

rani
0980 6e2c
Reposted fromplaygroundlove playgroundlove

January 15 2012

rani
Każdy ma jakieś marzenie, które ujawnia tylko po pijanemu.
— Sweet November
rani
0526 70bc
Tags: alcohol vodka
Reposted fromJurysekTygrysek JurysekTygrysek viamendel mendel

December 22 2011

rani
6897 423e
Tags: c alcohol s ;]
Reposted fromcharlesb charlesb
rani
Drunk History Christmas

December 18 2011

rani
Pragnienia, frajerze, nie czuje tylko trup.
— Alabama Song, Jeździec burzy
Reposted byhistera histera

December 17 2011

rani

September 17 2011

rani

September 13 2011

rani
Reposted frommajkey majkey viamendel mendel

September 04 2011

rani
3721 5b67
Reposted fromshocked shocked viaKabrioletta Kabrioletta

August 21 2011

rani
1926 1b9e 500
Fuck yeah Kazimierz Dolny.

August 05 2011

rani
Play fullscreen
Adekwatne.

July 29 2011

rani
4867 6949
Tags: txt alcohol ;]
Reposted fromalcohoolic alcohoolic

July 28 2011

rani
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl