Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2012

rani

July 25 2011

rani

July 14 2011

rani

July 11 2011

rani

June 24 2011

rani

June 19 2011

rani
Gdyby tylko Bóg dał mi jakiś jasny znak! Na przykład złożył solidny
depozyt w szwajcarskim banku na moje nazwisko.
— woodyallen
Reposted frommarysia marysia viapirania pirania

June 12 2011

rani

May 29 2011

rani

May 22 2011

May 03 2011

rani
8683 5e29 500
Reposted fromumrzyj umrzyj viapeache peache

May 01 2011

rani
5060 75b7
Reposted fromevelina evelina viaadziata adziata

April 30 2011

rani
1780 0285 500
Melinda & Melinda.

Reposted fromevelina evelina
rani
1669 2426
Reposted fromevelina evelina

April 21 2011

rani
3404 22c0
Reposted fromevelina evelina

April 14 2011

rani
Eighty percent of success is showing up.
— Woody Allen
Reposted frommaeximilian maeximilian viamendel mendel

April 09 2011

rani
A co jeżeli, rzeczywistość tak naprawdę jest iluzją i nic nie istnieje?
– Cóż, w takim razie zdecydowanie przepłaciłem mój nowy dywan.
— Woody Allen
Tags: quotes allen ;]
Reposted fromdzisalbojutro dzisalbojutro viapeache peache

March 31 2011

rani

March 16 2011

rani

March 10 2011

rani

February 28 2011

rani
Śmiech jest przyjemny. Ale to tylko plaster na krwawiące rany. Nie rozwiazuje problemów, nie leczy, jedynie na chwilę tamuje krwawienie. Chyba jedyną drogą do szczęścia jest przeniesienie się w świat fikcji i ułudy. Na to inteligentni ludzie nie chcą sobie pozwolić. Dlatego często zostają alkoholikami albo narkomanami. 
— Woody Allen w rozmowie z Krzysztofem Kwiatkowskim, Newsweek 6.03.11
Reposted fromevelina evelina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl