Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2018

rani
Instead of killing himself, he wrote himself out of danger.
— Greg Sestero, "The Disaster Artist"

September 14 2013

rani
5355 085b
Tags: Music quotes Art
Reposted fromenemmy enemmy viacalifornia-love california-love

September 11 2013

rani
Tags: streetart Art
Reposted frommesoup mesoup

June 17 2013

rani
Tags: art sculptures
Reposted fromtatonka tatonka viaemciu emciu
rani
Tags: art sculptures
Reposted fromtatonka tatonka viaemciu emciu

January 09 2013

rani
the knitter
Reposted fromwaka waka viablindtext blindtext

December 19 2012

rani
P.A.: Dzieci w przedszkolu zrobiły misia, bo uznały go za swój autoportret.

W.S.: To sztampa! „Dzieci lubią misie”.

P.A.:  Może to zabrzmi obraźliwie, ale ojczyzna to też może być sztampa.
Miś powstał z potrzeby tworzenia. Tworząc go, napotkaliśmy wiele przeszkód natury technicznej. Czasem tych przeszkód jest tak dużo, że wiele dzieci, kończąc przedszkole, myśli: „Pieprzę tego misia”, i nie chce już niczego tworzyć. Tu się pojawia dopiero pojęcie sztampy: będę robił rzeczy ładne albo to, co inni uznają za ładne. Bo dziecięcego misia trudno uznać za ładnego, porównując go z rysunkami Disneya.
Idziemy w dorosłe życie i okazuje się, że jesteśmy wobec siebie tak krytyczni, że nie możemy tworzyć. Bo już podcięliśmy sobie skrzydełka. 


   - z rozmowy Wojciecha Staszewskiego z Pawłem Althamerem, "Duży Format", 13 grudnia 2012.
Tags: quotes life art
Reposted bypiraniatheotherjamesinayaikropkajustfeel

October 21 2012

7378 e347 500

Distinguished sociologist Erving Goffman noted that women in photographs are often portrayed in compromising or submissive situations such as having the head turned upwards to expose the neck or in a contorted stances often with light self-touching. Such poses invite the gaze of the viewer and make the subject of the photograph seem vulnerable and exposed to sexualization.

Reposted fromzweisatz zweisatz viaJuliette Juliette

October 17 2012

rani

June 05 2012

rani
9672 eb54
Reposted frommattieu mattieu viaquotes quotes

May 30 2012

rani
rani
"I believed that I wanted to be a poet, but deep down I just wanted to be a poem."
Jaime Gil de Bieda
Reposted fromcelaeno celaeno

May 27 2012

rani
Jeden z mówców musiał być literat, bo gadał dużo i bez sensu.
— Prus, Lalka
Reposted bypiraniaolgabackontrackinayakikinki

May 26 2012

2542 d2e5
jim morrison quote
Reposted fromMaggieMcGill MaggieMcGill viamignon mignon

March 26 2012

rani

March 21 2012

rani
9950 09cc
Tags: streetart Art
Reposted fromalyeska alyeska viaurbanart urbanart
rani
Probably works for IT people, too.
Reposted fromlordminx lordminx viahairinmy hairinmy

March 02 2012

rani
the art of living
Tags: cs Art life
Reposted fromadt adt viatrup trup
Songs are as sad as the listener.
— Jonathan Safran Foer
Tags: quotes Music Art
Reposted frommali-nowa mali-nowa viaquotes quotes

February 20 2012

rani
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl