Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2012

rani

May 31 2012

rani

May 17 2012

9808 7355
Reposted fromhalucynacje halucynacje viamariMo mariMo

May 16 2012

rani

March 19 2012

rani
Play fullscreen
“I like beautiful melodies telling me terrible things.” ― Tom Waits

Zamachowski i Umer, Naprawdę nie dzieje się nic
Reposted bymizuumi mizuumi

December 26 2011

rani

December 22 2011

rani
9300 4221
Reposted fromkatsiu katsiu viahaszraa haszraa

December 19 2011

rani

December 15 2011

rani

November 25 2011

rani
2876 57d7 500
esteban palazuelos
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viatrup trup

August 17 2011

rani

July 02 2011

rani

June 17 2011

rani
8216 bdb7
Reposted fromzombieboy zombieboy

March 15 2011

4767 5357 500
Reposted fromsubcreation subcreation viaopuszek opuszek

February 15 2011

5400 4aba
Reposted fromapm35 apm35

February 06 2011

rani
I cios i zwód i sierp i hak, szum w głowie, w piersi ból -
Butkiejew Borys bije tak, nokautów ciężkich król
I znów zapędził mnie do lin i choć zasłaniam się,
Znów Krasnodaru dzielny syn na deski posłał mnie.

I myślał sięgając pięściami mych szczęk,
Że człowiek brzmi dum...! i życie jest pięk...!

Na "siedem" leżę wciąż na wznak, trybuny wyją w głos,
Na "osiem" wstaję i znów hak i cios i zwód i cios,
Zniszczony czuję się doszczętnie, bowiem, co tu kryć,
Ja od dzieciństwa czuję wstręt by w twarz człowieka bić.

I dumał Butkiejew, gdy wył wkoło tłum, 
Że życie jest pięk...! i człowiek brzmi dum...!

A na trybunach rośnie wrzask - pruj flaki mu! To tchórz!
I znów mnie Borys dyszlem trzask, i ja na deskach już
Sybirak nie daruje mi, choć sam już ledwo tchnie,
Choć jęczę mu - przyhamuj i odpocznij durny łbie!

Lecz on nie odpocznie, aż na gongu dźwięk,
Bo człowiek brzmi dum...! i życie jest pięk...!

Znów czort po ringu goni mnie, aż nagle strasznie zbladł,
Bo tak tym biciem zmęczył się, że sam na deski padł.
Wzniesiono w górę moją dłoń, tę, co nie biła go,
Na ringu plackiem leżał on, Butkiejew, król K.O!

I myślał, że człowiek brzmi dumnie, że hej
A mnie czasem brzmi... a czasem ciut mniej... 
— Pieśń sentymentalnego boksera, W.Wysocki, tłum. W.Młynarski

January 27 2011

8886 dd5f
Reposted fromapm35 apm35

January 16 2011

rani
Play fullscreen
Be my friend
Hold me, wrap me up, unfold me
I am small, I'm needy
Warm me up
And breathe me...
Reposted fromkawainka kawainka viastonefoxxx stonefoxxx

January 12 2011

rani
4906 30e5
Reposted fromnostalgia nostalgia viahaszraa haszraa

January 09 2011

rani
4876 a0e2
Reposted fromretaliate retaliate viaclarice clarice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl