Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2015

rani
It took you years to cross
The lines of self-defence
— Cohen

September 05 2013

rani
And it's partner found, it's partner lost
And it's hell to pay when the fiddler stops.
— Cohen

August 15 2013

rani
I loved you for your beauty 
But that doesn't make a fool of me - you were in it for your beauty too 

And I loved you for your body 
There's a voice that sounds like God to me 
Declaring, declaring, declaring that your body's really you  
— Cohen
rani
I swear it happened just like this: 
A sigh, a cry, a hungry kiss 
The gates of love they budged an inch 
I can't say much has happened since 
But closing time 
— też Cohen
rani
Show me slowly what I only know elements of
Dance me to the end of love
— Cohen

August 13 2013

rani
Have you been runnin' through these promises that you
Made to me but could not keep?
rani
Najpierw było nagłe Hallelujah, trochę potem była nocna, euforyczna jazda taksówką do domu, a w radiu ktoś śpiewał Zuzannę, a na koniec, po prawie dwóch latach, zostało już tylko... Kochałem Cię dziś rano

"Żebyś w sytuacji trudnej mógł (lub mogła) szepnąć z wdziękiem: życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę..."

June 18 2013

rani
Play fullscreen
Piotr Lisiecki - Hallelujah

Jutro egzamin, więc siedzę i myślę, czy bardziej chciałabym wziąć i nauczyć życia jego, czy Dawida Podsiadłę. I że obu. 

April 24 2013

rani
I loved you in the morning, our kisses deep and warm,
Your hair upon the pillow like a sleepy golden storm,
Yes, many loved before us, I know that we are not new,
In city and in forest they smiled like me and you.
But now it's come to distances and both of us must try.
Your eyes are soft with sorrow.

Hey, that's no way to say goodbye.
— Cohen
Tags: lyrics cohen

January 25 2013

rani
Play fullscreen
L.Cohen Tańcz mnie po miłości kres

...pokaż wolno to, co wolno widzieć tylko mnie...

August 23 2012

rani

June 05 2012

rani

March 19 2012

rani
Play fullscreen
"Tonight Will Be Fine" Cohena śpiewa Królikowski
Reposted bytheotherjames theotherjames

January 05 2012

rani
0280 2e9e
Jeżeli nie zdarzyło ci się nigdy tak zareagować na Leonarda Cohena, to coś robisz źle, słuchając go.

Cytat z jakiegoś romansidła, które tylko przypadkiem czytam:
"Wystawiałam się na wpływ krzepiących dzieł sztuki, odgradzałam się od smutnych filmów, książek i piosenek (gdyby ktoś w jednym zdaniu wymienił takie słowa jak Leonard i Cohen, wyszłabym z pokoju)"
Reposted fromfall fall

June 14 2011

rani

June 05 2011

rani
She tied you to a kitchen chair
She broke your throne, and she cut your hair
And from your lips she drew the Hallelujah
Tags: lyrics cohen love

May 15 2011

rani
Tags: men cohen
Reposted fromgranini granini viatrzmiel trzmiel

March 13 2011

rani
3120 feec
Tags: men cohen hat

March 12 2011

rani

January 29 2011

rani
The last refuge of the insomniac is a sense of superiority to the sleeping world.
Leonard Cohen
Reposted byeinszweidreivieleRocksie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl