Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2013

rani
1383 a65d 500
Tags: college ;]
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viapirania pirania

May 06 2012

rani
Zespół napięcia przedsesyjnego.
Reposted byszpaqus szpaqus

March 29 2012

rani
ja, jojcząco: mam cały dzień zajęć, tyyyyle godzin ciężkich ćwiczeń, ja tam jajko zniosę!
moja mama, pokrzepiająco: nie zniesiesz...
ja, dramatycznie: zniosę!
moja mama, praktycznie: no dobrze, przed świętami będzie jak znalazł.

I koniec dyskusji :)
Reposted bymuskaanfinnyoleyovskanawetciszamozebyccynicznamadixx

March 03 2012

rani

February 09 2012

rani

January 27 2012

rani
4053 0ed1
Reposted fromToBier ToBier
rani
rani

January 26 2012

4193 fdb0
Tags: college sesja ;]
Reposted fromdulcemoni dulcemoni viapirania pirania

January 23 2012

rani
Popatrzę sobie na kotki.
rani
Im bardziej Puchatek przyglądał się notatkom, tym bardziej nie umiał.
Reposted bypiraniainaya

January 21 2012

rani
2310 262b 500
AGH :)
Tags: memes college pl ;]
Reposted fromkatsiu katsiu viapirania pirania

January 15 2012

rani
5252 3f7b
Tags: advice college ;]
rani
fazy nauki
Reposted frommajkey majkey viabazant bazant

January 04 2012

rani
8504 fc21 500
Tags: college sesja ;]
Reposted fromdranger dranger viaquey quey

December 19 2011

rani
8765 09ed 500
Tags: college
Reposted fromtishka tishka viakabliukai kabliukai

December 18 2011

rani
8156 f5fc
Reposted fromHerrWolf HerrWolf viapirania pirania

November 30 2011

rani

→ When you have to study everything else suddenly seems so much more interesting

Tags: college gif lazy ;]
Reposted fromalex0 alex0 viaKik4s Kik4s

September 13 2011

rani
Ty, co byś zrobił, gdybyś się obudził rano i okazałoby się, że te całe studia to był tylko sen?
Bolek popatrzył na mnie ponuro.
– Upiłbym się z radości i zostałbym traktorzystą – odparł głosem grobowym.
— Joanna Chmielewska "Autobiografia"
Reposted frommelisa melisa

September 12 2011

rani

Z cyklu "Rani toczy śmiertelny bój z licencjatem i wciąż nie jest przesądzone, kto wygra"

<ekshibicjonizm oraz emo>

Gdyby to kogoś interesowało, to ostatnie trzy strony jest dokładnie tak samo trudno napisać, jak pierwsze trzy. Nie wierzcie tym, którzy mówią, że jest inaczej.

Jednym okiem oglądam Audition [spoilers!], bo pomaga mi widok cierpienia większego, niż moje; drugim okiem piszę. Całą resztą siebie przysypiam.

Najzabawniejsze jest to, że właśnie dostałam się na nowe studia, więc jeśli bogowie pozwolą, za dwa lata powtórka z rozrywki.

</ekshibicjonizm oraz emo>
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl