Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2014

rani
Tags: dehnel
rani
Reposted byhalucynowa halucynowa

July 10 2013

rani
Może [...] dopiero kiedy dotknęło ich nieszczęście większe od wszystkiego, co wymierne w liczbach i słupkach, zwracali się ku książkom i w nich szukali odpowiedzi? Czy je znaleźli? Czy to współczesna wersja ekspiacji, zaklęcia miejsca, losu, wydarzeń? Jeśli nie znajdujemy pocieszenia w żadnej religii, to zostają nam chyba tylko sztuka i literatura. Nie wyjaśnią cierpienia ani zła, bo tych nic nie wyjaśni, ale pomogą - jeśli nie nam, to kolejnym pokoleniom - znosić je w bardziej świadomy sposób.

- Jacek Dehnel, Młodszy księgowy
rani
[...] pisanie to przede wszystkim siedzenie właśnie; mięsień pisarski nie mieści się w okolicach dłoni, ale tam gdzie plecy tracą swą szlachetną nazwę.
— Jacek Dehnel, "Młodszy księgowy"

January 02 2012

March 16 2011

rani
Niektórzy artyści malowali Amora jako bóstwo z oczami przewiązanymi przepaską, które ciepie naokoło strzałami na oślep, nie bacząc na skutki swoich skandalicznych działań.
— Jacek Dehnel, "Balzakiana"

March 14 2011

rani
Już gimnazjaliści i gimnazjalistki uczą się całować na fantomach w postaci kolegów i koleżanek z klasy, ewentualnie atrakcyjnego kuzynostwa – i jest w tym jakiś sens, żeby mizernymi umiejętnościami nowicjusza błaźnić się raczej przed znajomymi i rodziną niż przed kimś obcym i, niedajboże, wyrobionym. 
— Jacek Dehnel, "Balzakiana"

September 14 2010

rani
Na starość chcę być dokładnie taki, jak Jacek Dehnel w młodości.
— czajnik vs toster
Tags: txt ;] dehnel
Reposted fromyouthless youthless

August 09 2010

rani
Komuż nie zdarzyło się, że, pokłócony z kimś, przez godzinę siedział nad stygnącą kawą lub herbatą, odgrywając w głowie kolejne rozmowy, słowo po słowie, zdanie po zdaniu, riposta po ripoście (gdzie wszystkie jego riposty były celne i ostre, a wszystkie riposty żony, męża, szefa czy przyjaciółki tak słabe, że już w momencie wypowiadania wstydziły się same za siebie)? Komu, kiedy się właśnie zakochał, nie zdarzyło się obmyślać szczegółowych scenariuszy pierwszej randki, pierwszego pocałunku, pierwszego razu – im mniej możliwych, tym bardziej rozbudowanych, bo wymagających bardziej skomplikowanych zbiegów okoliczności?

http://ksiazki.wp.pl/felietony/id,39610,felieton.html
— Jacek Dehnel "O natchnieniu"
Tags: quotes txt dehnel
Reposted frommrsantares mrsantares viastonefoxxx stonefoxxx
rani
Rozwiązane więzadła, rozluźnione rymy. Bliżej do drzwi i okien niż do siebie. Śpimy.
— Jacek Dehnel
Tags: quotes txt dehnel
Reposted fromnienasycenie nienasycenie viaKabrioletta Kabrioletta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl