Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 03 2012

rani
Thoughts are the shadows of our feelings — always darker, emptier, simpler.
Friedrich Nietzsche
Reposted bytunczykikukurydza tunczykikukurydza

May 30 2012

rani
trzeba uważać z wymazywaniem z pamięci pewnych uczuć. potem trudno sobie przypomnieć jakiekolwiek. 
— drhipis.soup.io
Tags: emotions txt true
Reposted fromdanceavecjohnny danceavecjohnny viaquey quey

May 23 2012

rani
[...] zobaczyła w jednej z klatek ogromnego tygrysa, który spał oparty o kratę w taki sposób, że mu część głowy i jedno ucho wysunęło się na zewnątrz.
Widząc to panna Izabela uczuła nieprzepartą chęć pochwycenia tygrysa za ucho. Zapach klatki napełniał ją wstrętem, potężne łapy zwierzęcia nieopisaną trwogą, lecz mimo to czuła, że — musi tygrysa przynajmniej dotknąć w ucho.
Dziwny ten pociąg wydał się jej samej niebezpiecznym i nawet śmiesznym. Przemogła się więc i poszła dalej; lecz po paru minutach — wróciła. Znowu cofnęła się, przejrzała inne klatki, starała się o czym innym myśleć. Na próżno. Wróciła się i choć tygrys już nie spał, tylko mrucząc lizał swoje straszliwe łapy, panna Izabela podbiegła do klatki, wsunęła rękę i — drżąca i blada — dotknęła tygrysiego ucha.

W chwilę później wstydziła się swego szaleństwa, lecz zarazem czuła to gorzkie zadowolenie znane ludziom, którzy usłuchają w ważnej sprawie głosu instynktu.
— Prus, Lalka
Reposted byhaszraareloveutiontunczykikukurydza

April 12 2012

rani
But it’s fine that way. What’s scary is scary. What’s sad is sad. And so we live exactly the way we feel. It’s not good for you to bottle up your feelings because then it’s as if you don’t live in this world even when you’re alive.
— Saito Isshin (Psychic Detective Yakumo)
Reposted fromkusiol kusiol viaquotes quotes

February 26 2012

rani
I'm emotionally unstable
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie

May 08 2011

6446 5545
Tags: clock emotions
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viaKabrioletta Kabrioletta

April 08 2011

rani
7772 2016
c'est la vie
Reposted fromdaybyday daybyday viacultureslut cultureslut

March 28 2011

rani

March 24 2011

rani
Nie mam siły płakać nad swoim życiem, chociaż powinnam, za to bez problemu płaczę nad książkami. 
— E.
Reposted fromevelina evelina

March 25 2010

rani
The same way you might look at you leg cut off at the knee and not feel anything at first, maybe this is just shock.
But I hope not. I don’t want it to wear off. I pray not to feel anything ever again.
Because if it wears off, this is all going to hurt so much. This is going to hurt for the rest of my life.
— Chuck Palahniuk, "Survivor"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl