Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2014

rani

June 18 2013

rani
Play fullscreen
Łazuka, Fedorowicz, Szczepanik - Sposób na kobiety (1969)

[...Jakieś deklaracje]
I że od dziś to już nie ja, a tylko my
[Roztocz wizję przyszłości!]
Pójdziemy razem, zawsze razem obok siebie
[No i teraz poezja].

July 12 2012

rani

May 25 2012

rani
Patrzyłem na jego surową twarz, smutne oczy i prawie nie mogłem wyobrazić sobie, że ten człowiek jest tak domyślny i posiada taką delikatność uczuć. Bo żebym mu choć wspomniał o tym… On sam odgadł, że mogę tęsknić za dawną siedzibą, i sam czuwał nad przeprowadzeniem moich gratów.
Szczęśliwa byłaby kobieta, z którą by on się ożenił (mam nawet dla niego partię…); ale on się chyba nie ożeni. Jakieś dzikie myśli snują mu się po głowie, ale nie o małżeństwie, niestety!…. Ile to już poważnych osób przychodziło do naszego sklepu niby za sprawunkami, a naprawdę w swaty do Stasia i — wszystko na nic.
[...] 
Niektóre matki, ciotki albo ojcowie po prostu przyprowadzają do nas panny na wydaniu. Matka, ciotka albo ojciec kupuje coś za rubla, a tymczasem panna chodzi po sklepie, siada, bierze się pod boki, ażeby zwrócić uwagę na swoją figurę, wysuwa naprzód prawą nóżkę, potem lewą nóżkę, potem wystawia rączki… Wszystko w tym celu, ażeby złapać Stacha, a jego albo nie ma w sklepie, albo jeżeli jest, to nawet nie patrzy na towar, jakby mówił:
— Taksacją zajmuje się pan Rzecki…
— Prus, Lalka

May 23 2012

rani
A pan Raczek, trzymając fajkę w ustach, na znak potwierdzenia pluł aż do pokoju ciotki.
— Napluj mi acan w balię, to ci dam!… — wołała ciotka.
— Może jejmość i dasz, ale ja nie wezmę — mruknął pan Raczek plując w stronę komina.
— U… cóż to za chamy te całe grenadierzyska! — gniewała się ciotka.
— Jejmości zawsze smakowali ułani. Wiem, wiem…

Później pan Raczek ożenił się z moją ciotką…
— Prus, Lalka

April 16 2012

rani
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa...
Tags: txt flirting

March 15 2012

rani

February 02 2012

rani
‎"- Czy mogę się do Pana przytulić?
- Przecież my się nie znamy.
- Za miesiąc nie będziemy widzieli świata poza sobą..."
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viaopuszek opuszek

January 15 2012

rani
I’M REALLY SORRY TO HEAR THAT. BUT HEY, YOU KNOW WHAT THEY SAY: IF AT FIRST YOU DON’T SUCCEED, FIND OUT WHERE HE LIVES AND WHAT TIME HE GOES TO WORK AND WAIT UNTIL HE’S GONE AND SNEAK IN AND KILL HIS GIRLFRIEND AND HIS GOLDFISH AND TRY, TRY AGAIN.

January 06 2012

7957 0424
Reposted fromPoooly Poooly viadrozdzi drozdzi

December 30 2011

rani

December 25 2011

rani

December 22 2011

rani

December 17 2011

rani

December 15 2011

rani

November 25 2011

rani
Kobieta, która patrzy na jednego tylko mężczyznę albo na jednego tylko nie patrzy - nasuwa to samo podejrzenie.
— Jean de La Bruyére
Reposted fromNiedzwiedzgr Niedzwiedzgr viaevelina evelina

November 20 2011

rani

November 09 2011

rani

October 28 2011

rani

October 23 2011

rani
Play fullscreen
Bohdan Łazuka - Dzisiaj, Jutro, Zawsze (1959)
Plus boska Mazurówna.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl