Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2012

rani
- Would you belive in a love at first sight?
- Yes, I'm certain that it happens all the time.
- What do you see when you turn out the light?
- I can't tell you, but I know it's mine.

I get by with a little help from my friends
I get high with a little help from my friends
Gonna try with a little help from my friends

— With a Little Help from My Friends

March 19 2012

rani
5694 bfe5
Reposted fromamber amber viaszpaqus szpaqus
rani
3387 1ca4
Tags: txt friendship
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viaszpaqus szpaqus

January 15 2012

rani
2882 77f7
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viahaszraa haszraa

January 02 2012

rani

Przyjaźń jest niezbędna. To ważne mieć kogoś, kto podnosi Cię z podłogi, włącza muzykę, polewa kolejnego kieliszka, obejmuje Cię i siedzi z Tobą aż do rana po prostu słuchając jak miotasz przekleństwami na wszystko co Cię otacza.

http://moblo.pl/profile/niecalkiemludzka,,page,15
Tags: txt friendship
Reposted fromcarre carre viakabliukai kabliukai

December 22 2011

rani
Zakochana kobieta musi pamiętać o tym, żeby mieć swoje trzy grosze na koncie, dobrą robotę no i, co najważniejsze, przyjaciół. Wtedy nawet w trudnej sytuacji nie będzie na przegranej pozycji.
— Krystyna Kofta.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viawish wish
rani
- I co Ci napisał?
- Poczekaj, zaraz wyślę Ci rozmowę.
— siostry
Tags: friendship txt
Reposted fromalmostlover almostlover viakabliukai kabliukai

July 17 2011

rani
2936 2e67
Tags: txt friendship ;]
Reposted fromkafalung kafalung viaashyda ashyda

June 17 2011

rani
„ Mówią, że zakończone przyjaźnie nigdy nie były przyjaźniami, ja jednak cholera wiem, że oni byli dla mnie wtedy więcej niż ważni. To tylko drogi, które trzeba było wybrać, nas poróżniły. ”
— na czasie i w temacie
Reposted frommefir mefir viawish wish

June 12 2011

rani
4863 6224
Tags: friendship ;]
Reposted frommeem meem viagusta-blu gusta-blu

June 11 2011

When your BEST FRIEND starts dating...

awesomelikethat:

lilylovesmae:

luhhmarques:

- You look to her boyfriend like:

- Break her heart and I’ll break your face.

HAHAHAHAHA.

Love this! :)

Tags: friendship gif :)
Reposted fromlollidella lollidella viaopuszek opuszek

May 29 2011

rani
Kobieta może być przyjaciółką mężczyzny, lecz by uczucie to trwało, niezbędne jest wesprzeć je odrobiną fizycznej antypatii.
— Fryderyk Nierzsche
Reposted fromperian perian viawish wish

May 26 2011

May 22 2011

rani

May 16 2011

rani
8821 c132
Tags: txt friendship
Reposted fromxmartii xmartii viaquey quey

May 11 2011

rani
4426 35e9
Reposted fromtwice twice viamika-el mika-el

May 09 2011

rani

May 03 2011

rani

April 28 2011

rani

April 27 2011

rani
Tags: c friendship ;]
Reposted fromasiekxp asiekxp
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl