Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2012

rani

March 23 2011

rani

February 25 2011

rani
7584 632b
Jonathan Rhys Meyers, Velvet Goldmine preview [1998]
Reposted fromSuzi Suzi

January 16 2011

rani

January 12 2011

rani

December 30 2010

rani

December 21 2010

rani
Jonathan Rhys Meyers
Tags: men jrm
Reposted byrozsypanekulkiqueytinex

November 16 2010

rani
Jonathan Rhys Meyers
Tags: men jrm
Reposted byhaszraa haszraa
rani

November 07 2010

rani
6426 7863 500
Randall Slavin Portraits
Tags: men jrm
Reposted fromapm35 apm35
rani
6451 b277 500
Randall Slavin Portraits
Tags: men jrm smoking
Reposted fromapm35 apm35

October 06 2010

rani
4276 e7ae
Reposted fromquey quey
rani
0278 151a
Reposted fromquey quey

October 02 2010

rani
Play fullscreen
Velvet Goldmine (1998) "TV Eye", Kurt Wild (Ewan McGregor)

September 22 2010

rani
4779 705d
"Serca mego jedyna uciecho, jedyny obiekcie pożądania...! Pozwól mi służyć ci dozgonnie, niczym Lancelot służył Ginewrze. Z oddaniem, miłością, szacunkiem i troską. Pozwól mi cię pragnąć, pozwól mi śnić o tobie, pozwól niecnym, zuchwałym myślom obiegać mój umysł, myślom na temat kształtów twego ciała, twych zmysłowych ust... Pozwól mi wywoływać rumieniec na twym obliczu samym spojrzeniem, pozwól aby mi zazdrościł ciebie cały świat. Uczyń mnie godnym twego łona, spraw mnie panem swojej kobiecości...! Pozwól mi abym pomógł jej kwitnąć. 
Serca mego jedyna rozkoszy.
Twój na zawsze.
H.R."

~Z listów, Henryk VIII
Reposted fromvicodin vicodin

September 21 2010

rani
Play fullscreen
Velvet Goldmine Tribute - Bad Romance

September 02 2010

rani
Jonathan Rhys Meyers
Tags: men jrm

August 13 2010

rani
Ewan McGregor & Jonathan Rhys-Meyers by John Huba, 1998
Tags: men ewan jrm
Reposted byjeenobodyISperfect

August 09 2010

rani
Jonathan Rhys-Meyers, Toni Collette & Christian Bale
Reposted byszila szila

August 07 2010

rani
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl