Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2013

rani
You won’t be a prisoner after today, you’ll be my wife. ...I suppose that’s a different kind of prison. 
— Tyrion Lannister

May 30 2012

rani
"Kobieta z którą się żeni - tekst z 1905 roku"
Reposted fromgeralt geralt viatheotherjames theotherjames

May 29 2012

rani

May 25 2012

rani
Patrzyłem na jego surową twarz, smutne oczy i prawie nie mogłem wyobrazić sobie, że ten człowiek jest tak domyślny i posiada taką delikatność uczuć. Bo żebym mu choć wspomniał o tym… On sam odgadł, że mogę tęsknić za dawną siedzibą, i sam czuwał nad przeprowadzeniem moich gratów.
Szczęśliwa byłaby kobieta, z którą by on się ożenił (mam nawet dla niego partię…); ale on się chyba nie ożeni. Jakieś dzikie myśli snują mu się po głowie, ale nie o małżeństwie, niestety!…. Ile to już poważnych osób przychodziło do naszego sklepu niby za sprawunkami, a naprawdę w swaty do Stasia i — wszystko na nic.
[...] 
Niektóre matki, ciotki albo ojcowie po prostu przyprowadzają do nas panny na wydaniu. Matka, ciotka albo ojciec kupuje coś za rubla, a tymczasem panna chodzi po sklepie, siada, bierze się pod boki, ażeby zwrócić uwagę na swoją figurę, wysuwa naprzód prawą nóżkę, potem lewą nóżkę, potem wystawia rączki… Wszystko w tym celu, ażeby złapać Stacha, a jego albo nie ma w sklepie, albo jeżeli jest, to nawet nie patrzy na towar, jakby mówił:
— Taksacją zajmuje się pan Rzecki…
— Prus, Lalka

May 23 2012

rani
— Czy myślisz — spytał Wokulski — że można… kochać kobietę w sposób idealny, nie pożądając jej? 
— Naturalnie. Jest to jedna z masek, w którą lubi przebierać się instynkt utrwalenia gatunku.
— Instynkt — gatunek — instynkt utrwalenia czegoś i — utrwalenie gatunku!… — powtórzył Wokulski. — Trzy wyrazy, a cztery głupstwa.
— Zrób szóste — odpowiedział doktór nie odejmując oka od szkła — i ożeń się.
— Szóste?… — rzekł Wokulski podnosząc się na kanapie. — A gdzież piąte?
— Piąte już zrobiłeś: zakochałeś się.
— Prus, Lalka
Reposted bytheotherjames theotherjames

May 20 2012

rani

January 03 2012

rani

July 11 2011

rani
Japończycy zaczęli na potęgę brać śluby. W to akurat nie wątpię, pewien odsetek ludzi jest przekonany, że jak nie wiadomo, co ze sobą począć, to lepiej nie wiedzieć w towarzystwie, niż na własną rękę.
krajuraj.blox.pl
(polecam, sensowna i sprawnie pisząca dziewczyna opisuje głównie Tokio, w którym studiuje)

June 04 2011

rani

June 03 2011

7389 9673 500

so true.

Reposted fromstrikeapose strikeapose

May 09 2011

rani
6970 f1f5
Tags: txt marriage lgbt
Reposted frombazant bazant viacelaeno celaeno

February 22 2011

rani
Mam skłonność do życia we śnie, do zmyślania sobie ludzi i sytuacji. Do urabiania życia na kształt teatru. Do nierzeczywistości. Wychodzę za mąż za nieznajomych, opowiadam o nieznajomych
— A.Osiecka
Reposted fromMery-Jane Mery-Jane viahaszraa haszraa

February 16 2011

rani
Bo z mężami jest jak z naleśnikami, pierwszy nigdy nie wychodzi.
— Zasłyszane w kawiarni, najprawdziwsze z prawdziwych
Tags: txt marriage ;]
Reposted fromaequitas aequitas viaKabrioletta Kabrioletta

February 15 2011

rani

Letter from Amelia Earhart to Her Husband

In a letter she gave to her future husband, George Palmer Putnam, just before their wedding in 1931, Earhart wrote:

You must know again my reluctancy to marry, my feeling that I shatter thereby chances in work which means so much to me.

In our life together I shall not hold you to any medieval code of faithfulness to me, nor shall I consider myself bound to you similarly.

I may have to keep some place where I can go to be myself now and then, for I cannot guarantee to endure at all times the confinements of even an attractive cage.

I must extract a cruel promise, and that is you will let me go in a year if we find no happiness together.

this letter should be published in a textbook or something. Kind of at the same age they put condoms on bananas.
Reposted frommatthiasr matthiasr viahairinmy hairinmy

February 13 2011

rani
Play fullscreen
Keith Richards says “I do” 

January 21 2011

rani

January 12 2011

rani

October 20 2010

rani

October 14 2010

rani
Shit, I’m gonna try anything. And if I’m gonna try anything like marriage, I’m gonna try it once. I ain’t letting that bitch go.
Keith Richards (on his marriage to Patti Hansen)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl