Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2011

rani
Iść żyć. Udawać cząstkę społeczeństwa.
— Marcin Świetlicki

June 02 2011

rani
5298 3492 500
self portrait
Reposted fromNeutrum Neutrum viabazant bazant
rani
Siedzenie w szufladce potrafi być wygodne, to prawda. Tyle, że nie każdy z nas ma, excusez le mot, kwadratową dupę. A szufladka ma zawsze ten sam kształt. Ciężko jest ocenić, jak dużo osób NAPRAWDĘ czuje się wygodnie w szufladce; 80%? 40%? Ile kobiet NAPRAWDĘ lubi wyłącznie delikatne głaskanie puszkiem, seks rozumie jako Obowiązek Małżeński, który pragnie spełniać wyłącznie z Jedynym Ukochanym i wyłącznie celem prokreacji? Ilu mężczyzn NAPRAWDĘ jest tymi super-aktywnymi, zawsze gotowymi, zawsze chętnymi, zawsze aktywnymi, pozbawionymi uczuć samcami alfa sterowanymi mniejszą główką? Metroseksualizm nie jest skutkiem promocji homoseksualizmu, dodawania do wody hormonów ani trującej propagandy Zachodu; jest skutkiem odkrycia przez tłamszonych latami mężczyzn, że NIE MUSZĄ trzymać się norm, a siedzenie na poduszce, zamiast w kwadratowej szufladzie potrafi być całkiem wygodne. A ci, którzy największe gromy ciskają na zniewieściałych facetów i babochłopy, być może rzeczywiście kochają swoje szufladki... a być może najbardziej boją się wyściubić z nich nosa.
navaira, Miłość po trzydziestce
Reposted byKahlualexxiemiseryliarskompleksdziuryelyavececilia

May 31 2011

rani
1766 5083
Reposted fromshocked shocked viatrup trup

May 25 2011

Something about the painted face, the fake smile. There always seemed to be a darkness lurking just under the surface, a potential for real evil.
— Johnny Depp on his fear of clowns (via cyndope)
Reposted fromLuckyLobos LuckyLobos viacelaeno celaeno

May 23 2011

rani
Scarlett Johansson by Tim Walker for W Magazine, June 2011
rani
Play fullscreen
Baby you don’t know, you don’t know my mind...
When you see me laughing, I’m laughing just to keep from crying
Reposted fromalter-ego alter-ego
rani
Scarlett Johansson by Tim Walker, June 2011

May 21 2011

rani
0365 045b 500
Charlie Chaplin at dressing room mirror giving himself a wide grin as a clown on set of his film Limelight.
Reposted fromSuzi Suzi

May 17 2011

rani
(...) wszyscy prowadzą co najmniej trzy życia jednocześnie. (...) Każdy ma przynajmniej trzy różne tożsamości.
— Chuck Palahniuk - Uchodźcy i wygnańcy. Spacer po Portland w stanie Oregon (2003)

May 16 2011

rani
5187 1520


Vader w PKP

Tags: vader mask men ;]
Reposted fromAbad Abad viasoadysta soadysta

May 13 2011

8818 77b3 500
Reposted fromapm35 apm35

May 12 2011

rani

May 09 2011

rani
Nie wiem jaki jestem, ale cierpię, gdy mnie deformują.Wbrew wszystkiemu chcę być sobą.
— Witold Gombrowicz
Reposted fromsunrise sunrise viapani-ja pani-ja

May 08 2011

rani
Jest wiele rzeczy, których nie chcemy wiedzieć o ludziach, których kochamy.
— Chuck Palahniuk " Fight Club"
Reposted frommaybeyou maybeyou viaKabrioletta Kabrioletta

May 03 2011

rani
Nobody realizes that some people expend tremendous energy merely to be normal.
Albert Camus
Reposted byorimangie10naughtskokokoka

April 28 2011

Drama and losing head...
Taken at the Glasgow Necropolis - at a wonderful, big monument from 1851... Somehow it seems a bit tragicomical to me that the statue lost the head, but still she holds the mask in her hand...-----...
Tags: sculpture mask
Reposted fromn3rdybirdy n3rdybirdy viaclarice clarice

April 26 2011

rani
I don’t know why people are so keen to put the details of their private life in public. They forget that invisibility is a superpower.
— Banksy
Reposted fromcharlottinka charlottinka viaquey quey

April 23 2011

rani
Tags: mask
Reposted fromkusiol kusiol viaaristocrats aristocrats
rani
Żyjemy, grając. Recytujemy wyuczone kwestie i udajemy, że należymy do świata ludzi, nigdy ludźmi nie będąc.
— Jeff Lindsay - Dexter
Reposted fromfau fau viadexter dexter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl