Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2013

5346 704f 500

adrian ghenie

February 10 2013

rani
Ludzie tak bardzo zakochują się w swoim bólu, że nie potrafią z niego zrezygnować. Ani z historii, które opowiadają. Sami zastawiamy na siebie pułapkę.
— "Opętani" Ch. Palahniuk
Reposted fromjethra jethra viavaka vaka

June 05 2011

rani

May 29 2011

rani

May 22 2011

May 16 2011

0282 634d
Tags: pills pain
Reposted fromapm35 apm35

May 09 2011

rani

May 05 2011

rani
Póki serce rock'n'rolla gra
Aż do końca niech zabawa trwa
Świat widzę w kolorze róż
Ból niestraszny mi już... 
— Rocky Horror Show, Wild and Untamed Thing, tłum. Andrzej Ozga
Reposted bygusta-bludullworld

April 08 2011

9931 2746 500
Pain Rating
If it were a two or above I wouldn't be able to answer because it would mean a pause in the screaming.
Reposted fromxkcd xkcd

March 25 2011

rani
Jest taki moment, kiedy ból jest tak duży, że nie możesz oddychać. To jest taki sprytny mechanizm. Myślę, że przećwiczony wielokrotnie przez naturę. Dusisz się, instynktownie ratujesz się i zapominasz na chwilę o bólu. Boisz się nawrotu bezdechu i dzięki temu możesz przeżyć.
Tags: pain breath txt
Reposted fromextraordinary extraordinary viaTUVim TUVim

February 10 2011

rani
rani

     Silniejsza osobowość - silniejsze cierpienie, straszniejsze upadki, większa amplituda przeżyć. Być silnym - to boli.
— Anna Kamieńska
Reposted fromjdeg jdeg viahaszraa haszraa

January 26 2011

rani
Hegezjasz zaś zrezygnował z pozytywnego charakteru przyjemności; ten pesymista mniemał, że pozytywne przyjemności nie dadzą się w życiu osiągnąć i że przeto jako cel należy sobie stawiać brak trosk i smutków. Cel hedonistów stał się więc negatywny, zredukowany został do braku przykrości. Aby cel ten osiągnąć, należy wyrzec się dóbr, bogactw, zaszczytów, zobojętnieć wobec wszystkiego, wobec życia i śmierci: tak oto ideologia użycia przemieniła się w ideologię wyrzeczenia i hedonista ten zbliżał się poglądami swymi do cyników, a przejęty pesymizmem, namawiał do śmierci, która łatwiej niż życie może uwolnić od cierpień. 
— Władysław Tatarkiewicz, "Historia filozofii"

January 24 2011

rani

January 18 2011

rani
rani
Play fullscreen
House MD - Pain
Pain without love
Pain, I can't get enough
Pain, I like it rough
'Cause I'd rather feel pain than nothing at all

January 13 2011

rani
1922 1b13
Tags: txt pain
Reposted fromPaintITBlack PaintITBlack

December 29 2010

rani
Czasami przewlekle chorzy - zaczął - przeważnie ludzie starsi, gdy nazbyt długo żyją z bólem... Jest taki moment... Uzależniają się od niego. Coś pęka i przekroczony zostaje próg, przeskakują zwrotnice w mózgu. Ból zaczyna cię koić. Jest ciepły, otula cię, chroni od świata, od wszystkiego, co nie jest bólem. Oddajesz mu się cały. Nawet ciało jest jakby zadowolone. Rodzi się lęk przed zmianą stanu, końcem bólu. Ból daje bezpieczeństwo, spokój, uwalnia cię od czasu. Stanowi jedyną kategorię, opisuje więc również przyjemność. Jeśli chcesz doświadczyć ułomnego substytutu tego przejścia, chwyć kiedyś gołymi palcami szklankę z wrzątkiem. Nie u dołu, ale z góry, tak, że gorąco podchodzić będzie stopniowo. Najpierw się sparzysz. Po dwóch-trzech sekundach przestaniesz odczuwać temperaturę, zostanie ból palców. Jeśli teraz nie odejmiesz dłoni i utrzymasz szklankę przez dalsze kilkanaście sekund - a nie każdy to potrafi - poznasz pierwszy cień owej przyjemności.
— Jacek Dukaj "Interversum"
Reposted fromkot-z-cheshire kot-z-cheshire

December 10 2010

8616 30c1 500
Reposted fromapm35 apm35

November 24 2010

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl