Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2012

rani

August 01 2012

rani

April 28 2012

rani
- Would you belive in a love at first sight?
- Yes, I'm certain that it happens all the time.
- What do you see when you turn out the light?
- I can't tell you, but I know it's mine.

I get by with a little help from my friends
I get high with a little help from my friends
Gonna try with a little help from my friends

— With a Little Help from My Friends

January 15 2012

rani

September 02 2011

rani

July 25 2011

rani

June 03 2011

rani
9988 15cd 500
I ch...
Reposted fromparkaboy parkaboy viamika-el mika-el

May 24 2011

rani
CTHULHU CTHERAPY TIME
Reposted fromcelaeno celaeno

May 08 2011

April 28 2011

rani
kobieta jest najlepszym psychoanalitykiem dopóki się nie zakocha, później zostaje najlepszym pacjentem
Reposted fromwiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz viascar scar

March 21 2011

rani

March 04 2011

rani

February 15 2011

rani
My analyst warned me, but you were so beautiful I got another analyst.
— Manhattan (1979)
Reposted fromtrup trup viapulczynski pulczynski

February 07 2011

rani
0733 52d8 500

Mental Health Hotline

Reposted fromsawb sawb viatomash tomash

November 29 2010

rani
– Najstraszniejszą jest rzeczą – powiedziała swoim szorstkim, chorowitym głosem – najstraszniejszą rzeczą jest, że mam upodobanie w szatanie. Sprawia mi radość to opętanie, dumna jestem, że mnie właśnie ten los spotkał, i znajduję pewne zadowolenie, że mnie bardziej demony męczą niż kogo innego. Zostało ich we mnie cztery – inne wypędziłeś, ojcze – dodała jak gdyby z żalem. – Cóż się stanie ze mną, gdy nie pozostanie we mnie ani jeden szatan? Stanę się z powrotem znudzoną, złą mniszką, która nie wie, czy dostąpi wiecznej szczęśliwości! 
— Jarosław Iwaszkiewicz, "Matka Joanna od Aniołów"

October 31 2010

rani
7182 9999
Reposted fromJamalus Jamalus viatrup trup

October 23 2010

rani
Spotyka się dwóch psychologów. Uściskają sobie dłonie, patrzą głęboko w oczy, po dłuższej chwili jeden mówi:
- U Ciebie wszystko w porządku. A u mnie?
Reposted fromsober sober viaKabrioletta Kabrioletta

October 20 2010

rani

Myślisz samodzielnie, kreatywnie? Mogą Cię z tego leczyć

Czy nonkonformizm i skłonność do samodzielnego myślenia to choroba? Tak - wedle najnowszego dodatku doDSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, będącego klasyfikacją zaburzeń psychicznych według APA, czyli Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychiatrycznego). Zdefiniowane zostało nowe "schorzenie" - “oppositional defiant disorder” czyli w skrócie ODD, co w wolnym tłumaczeniu można określić "zaburzeniem wyzywającego sprzeciwu". Podstawowe charakterystyki tak zdefiniowanego "zaburzenia" obejmują m.in. skłonność do kwestionowania autorytetów, skłonność do dyskusji, ponadnormalną kreatywność, skłonności aspołeczne i inne podobne. Wymienia się również skłonność do szybkiej irytacji, narcyzm, cynizm i arogancję.

... no comments... jak się czyta o tym to można dojść do wniosku, że Scientolodzy mają coś na rzeczy oskarżając psychiatrów o szarlataństwo i działania szkodzące ludziom.
Reposted fromjackal jackal viaKabrioletta Kabrioletta

September 16 2010

rani
„W PSYCHOANALIZIE CHODZI O TO ŻE WSZYSCY MIELIŚMY SPAPRANE DZIECIŃSTWO ALE KAŻDY INACZEJ”
http://mauens.wordpress.com
Reposted fromtfu tfu

September 05 2010

rani
Reposted fromgranini granini
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl