Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2014

rani
Reposted byhaszraa haszraa

February 19 2014

rani

February 17 2014

rani
Reposted byinvissibleepiraniainayamuskaanhaszraahaszraa

February 15 2014

rani

October 16 2013

rani
Uwielbiam mieć rację. Uwielbiam to BARDZIEJ NIŻ JEŚĆ.
Reposted byfuckthisfuckthat fuckthisfuckthat
rani
OK, it's official now: I have a perfectly working gaydar*. With men, that is. Now, where do I acquire one that works with women...? Would be kinda more useful o_O

* AKA: I'm ALWAYS right.

September 16 2013

rani
Trudno, żeby ząb bolał z kosza na śmieci.
— Taka sytuacja.

August 12 2013

rani
U lekarza. Długa cisza. Czekam na wyrok.
Lekarka: Pani jest baaaardzo dziwnym przypadkiem.
ja [niepewnie]: Ale że medycznie?
lekarka: ...medycznie też. 
— Rani
Reposted byhaszraa haszraa

January 05 2012

rani
Wsadziłam palec w energicznie zatrzaskiwane drzwi. Krew, zgroza i płacz kobiet. 
Wczoraj u chirurga:

Chirurg: Będzie bolało. ...boli?
ja: Nie.
chirurg: Boli?
ja: Nie.
chirurg: Boli?
ja: Nie... ...ajjjjajajj boli!
chirurg [radośnie]: No widzi pani! :) 
Reposted byfinnyakisametorishaszraa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl