Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 22 2013

rani
I used to have an open mind but my brain kept falling out.
— Steven Wright

September 14 2013

rani

September 10 2013

rani

August 20 2013

rani
Nothing someone says before the word "but" really counts.
— Benjen Stark

August 11 2013

rani
Głowił się, czemu takie sytuacje zdarzają się tylko w pornosach, a normalnie trzeba prowadzić przez pół imprezy dyskusje o braciach Coen, żeby nad ranem, walcząc ze snem, pogłaskać kawałek cycka.
— Zygmunt Miłoszewski, Domofon (a to jest z kolei bardzo dobra książka).
Reposted bygusta-blupiraniaquinneahjouaras1024

June 09 2012

rani
4070 75a1
umarłam. :D
Reposted fromkaoa kaoa viatheotherjames theotherjames

May 30 2012

rani
trzeba uważać z wymazywaniem z pamięci pewnych uczuć. potem trudno sobie przypomnieć jakiekolwiek. 
— drhipis.soup.io
Tags: emotions txt true
Reposted fromdanceavecjohnny danceavecjohnny viaquey quey

May 26 2012

rani

May 25 2012

rani

Czasem, żeby zdarzyło się coś wspaniałego, potrzebujemy jedynie 20 sekund szalonej odwagi.

Reposted fromcarre carre viabazant bazant

February 20 2012

rani

June 12 2011

rani

May 22 2011

rani
Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.
— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viaopuszek opuszek
rani
7487 6c91
Życie jest jak pudełko czekoladek - drogie i kaloryczne. I trzeba się nieźle namęczyć, żeby dostać to najlepsze.
Reposted fromsoupdujour soupdujour viapirania pirania

April 09 2011

rani
Dziękuję za szczerość.
Nienawidzę za prawdę.
Reposted fromdansemacabre dansemacabre
rani

March 24 2011

rani
W życiu mamy wiele problemów z których większość nie istnieje.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viawish wish

February 24 2011

rani

February 22 2011

rani
Odwaga to nie brak strachu, lecz świadomość, że coś jest ważniejsze niż strach. Odważni nie żyją wiecznie, lecz ostrożni nie żyją wcale...
Reposted frommemoria memoria viahaszraa haszraa

February 11 2011

rani

February 07 2011

rani
5648 7c71
Tags: txt true death life
Reposted fromPaintITBlack PaintITBlack
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl