Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2012

rani
rani
8067 7ae2
In my head
Tags: txt in-love
Reposted frommrtux mrtux viaplaygroundlove playgroundlove

May 25 2012

rani
7613 c1fb
Tags: txt kiss in-love
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viacrux crux
rani

Czasem, żeby zdarzyło się coś wspaniałego, potrzebujemy jedynie 20 sekund szalonej odwagi.

Reposted fromcarre carre viabazant bazant
rani
5579 c60a
Tags: nl txt
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaJuliette Juliette

May 21 2012

rani
Tags: txt lou_reed life !
Reposted fromgranini granini
rani
Mamy z żoną jedną łóżkową zasadę: kto pierwszy skończy, zmywa naczynia.
Reposted fromscorpix scorpix viatomash tomash
rani
Uszczęśliwił mnie. Nie chodzi o to, że byłam weselsza. Moja dusza zaczęła się uśmiechać.
Tags: txt love in-love
Reposted frommefir mefir viakabliukai kabliukai
rani

May 17 2012

rani
best way
Reposted frommajkey majkey viac1oudy c1oudy

May 16 2012

rani
Tags: txt alcohol
Reposted fromgranini granini
rani
possess.
Tags: txt in-love
Reposted fromcube cube

May 14 2012

rani
What did thinking ever do for me, to what great place did thinking ever bring me? I think and think and think. I’ve thought myself out of happiness one million times, but never once into it.
— Extremely Loud and Incredibly Close
Reposted fromnjosnavelin njosnavelin viaorim orim

May 06 2012

rani
Zespół napięcia przedsesyjnego.
Reposted byszpaqus szpaqus

April 25 2012

rani
Jeżeli Ci na kimś zależy - to akceptujesz go w pełni ze wszystkimi wadami i zaletami, i wówczas dana osoba staje się takim właśnie ideałem. Kimś dla kogo warto żyć. 
Reposted frommefir mefir viakabliukai kabliukai
rani
Głodnemu chleb na myśli.

April 17 2012

rani
0423 19ce
Rani: and when that one time... they come true.
Tags: txt in-love
Reposted frominspire inspire viaJuliette Juliette

April 16 2012

rani
Myli mi się penis z chlebem.
— * Po włosku.
rani
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa...
Tags: txt flirting
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl