Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2012

rani

February 09 2012

rani
I always presumed that I would be a writer, without actually doing any writing. I think I thought I was going to get a phone call from somebody one day saying they had a vacancy for a novelist. When I realised that this wasn’t going to happen I thought it was about time to do something.
Nick Hornby
Reposted byconcubine concubine
rani
You’re not sorry to go, of course. With people like us our home is where we are not.
F. Scott Fitzgerald

October 18 2011

rani

August 01 2011

rani
Tak właśnie robią młodzi ludzie. Ciągle na coś czekają. Wydaje im sie, że życie jeszcze się nie zaczęło. Że zacznie się za tydzień, za miesiąc, ale jeszcze nie teraz. A potem nagle człowiek robi się za stary i wtedy zadaje się sobie pytanie, czym było całe to czekanie. Ale wtedy jest już za późno.
— Izabela Sowa "Cierpkość wiśni"
Reposted fromniewinna niewinna viahaszraa haszraa

July 17 2011

rani
Time is a drug. Too much of it kills you.
— Terry Pratchett (Small Gods)
Reposted fromCathyDP CathyDP viabazant bazant

July 05 2011

rani

May 22 2011

rani
Reposted fromgranini granini

April 14 2011

rani
8803 c02b
dokładnie
Tags: cs waiting change
Reposted fromopuszek opuszek viaevelina evelina

February 24 2011

rani
Żyjemy byle do piątku, zapominając, że po nim zaraz pojawi się poniedziałek. Nigdy nie będziemy wolni.
— Nienawidzę układać książek
Tags: quotes waiting a

February 19 2011

rani

February 15 2011

rani
(...) życie bez czekania na cokolwiek
nie ma najmniejszego sensu i wypełnia się po brzegi rozpaczą.
— Gustaw Herling-Grudziński, "Inny świat".

February 13 2011

0300 1bdc

ysvoice:

Balanced Boulder - California Desert | by moonjazz/Sisyphus | via artsandletters

Tags: waiting nature
Reposted fromapm35 apm35
rani

January 24 2011

rani
Reposted fromgranini granini viahaszraa haszraa

January 17 2011

rani
7947 6c9d
"On też czeka?"
Żomiks

December 08 2010

rani

November 29 2010

rani
You sit there in your heartache 
Waiting on some beautiful boy to 
Save you from your old ways 
— The Killers
Reposted bydrozdziJuliette

November 17 2010

rani

November 03 2010

rani
It’s funny how you just break down
Waitin' on some sign
— Read My Mind
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl