Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2012

rani
6818 01b2
Reposted frommaaraw maaraw viamendel mendel

September 08 2011

rani
Jesteśmy zbyt młodzi by być ostrożni.
— .
Reposted fromkalorymetria kalorymetria viakabliukai kabliukai

September 04 2011

rani
0833 8d97
Tags: youth
Reposted fromJurysekTygrysek JurysekTygrysek viaashyda ashyda

August 09 2011

rani
I think the reason why twentysomethings are so fixated on age is because we feel a pressure to be a certain way at 23, at 25, at 29. There are all of these invisible deadlines with our careers and with love and drinking and drugs. I can’t do coke at 25. I need to be in a LTR at 27. I can’t vomit from drinking at 26. I just can’t! We feel so much guilt for essentially acting our age and making mistakes. We’re obsessed with this idea of being domesticated and having our shit together. It’s kind of sad actually because I don’t think we ever fully get a chance to enjoy our youth. We’re so concerned about doing things “the right way” that we lose any sense of pleasure in doing things the wrong way. Youth may be truly wasted on the young.
Why Do Twentysomethings Always Feel So Old | Ryan O’Connell
Tags: quotes youth
Reposted bypirania pirania

August 01 2011

rani
Tak właśnie robią młodzi ludzie. Ciągle na coś czekają. Wydaje im sie, że życie jeszcze się nie zaczęło. Że zacznie się za tydzień, za miesiąc, ale jeszcze nie teraz. A potem nagle człowiek robi się za stary i wtedy zadaje się sobie pytanie, czym było całe to czekanie. Ale wtedy jest już za późno.
— Izabela Sowa "Cierpkość wiśni"
Reposted fromniewinna niewinna viahaszraa haszraa

July 25 2011

rani
Psychicznie to ja się czuję na 25, może 30 lat. Chyba dlatego, że od zawsze pracuję z ludźmi młodymi. Gdyby nie drobne niedomagania fizyczne, zapomniałbym, ile mam lat. Czasami nawet, czytając informacje w stylu „znaleziony w krzakach 56-letni mężczyzna miał we krwi 8 promili alkoholu”, myślę sobie – taki, stary dziad i tak pije. Dopiero po jakimś czasie łapię się na tym, że ten dziad to mój rówieśnik.
Krzysztof Cugowski
Reposted fromfhr fhr viaKabrioletta Kabrioletta

July 20 2011

rani

June 12 2011

May 30 2011

rani

May 19 2011

rani
And I went down to the demonstration
To get my fair share of abuse
Singing, "We're gonna vent our frustration
If we don't we're gonna blow a 50-amp fuse"

April 12 2011

rani
Mówi się, że ta krótkotrwała eksplozja [kwitnących wiśni] symbolizuje przejmującą estetykę przemijającego piękna: jej urok jest ulotny i delikatny. Sposobem na uczczenie tej wzruszającej chwili jest, rzecz jasna, picie ogromnej ilości sake i śpiewanie wrzaskliwych piosenek do chwili, aż świętujący padnie na wznak. Wszystko to jest bardzo przelotne i niezwykle piękne. 
— W. Ferguson "W drodze na Hokkaido"
Reposted frommizuumi mizuumi

March 14 2011

rani
Już gimnazjaliści i gimnazjalistki uczą się całować na fantomach w postaci kolegów i koleżanek z klasy, ewentualnie atrakcyjnego kuzynostwa – i jest w tym jakiś sens, żeby mizernymi umiejętnościami nowicjusza błaźnić się raczej przed znajomymi i rodziną niż przed kimś obcym i, niedajboże, wyrobionym. 
— Jacek Dehnel, "Balzakiana"

March 06 2011

rani
7741 a30f
Tags: cs monsters youth ;] s
Reposted fromateverbti ateverbti viahaszraa haszraa

February 19 2011

rani
The Fortune Teller, Caravaggio
Reposted bypani-ja pani-ja

February 07 2011

rani
8229 b6cf
Reposted fromdzidator dzidator viamika-el mika-el

February 02 2011

rani
Tags: cs youth alcohol ;]
Reposted fromula ula viaclarice clarice

January 18 2011

January 16 2011

rani
Play fullscreen
We had it all! We fucked up bigger and better than any generation that came before us! We were so beautiful We're screw-ups! I'm a screw-up! And I plan to be a screw-up until my late twenties, maybe even my early thirties!
Reposted fromhawkeyes hawkeyes viamisfitsTV misfitsTV

January 07 2011

rani
Byłam wtedy młoda, głupia i pełna subtelnych uczuć jako ten pączek na przymrozku.
— Chmielewska, "Romans wszechczasów"
Reposted bymuskaanzmarznietahaszraa

January 02 2011

rani
She’s got you thinking this is how you’re supposed to be. Well, it’s not! We’re young! We’re supposed to drink too much, we’re supposed to have bad attitudes and shag each other’s brains out. We are designed to party, this is it! Yeah, so a few of us will overdose or go mental, but Charles Darwin said you can’t make an omelette without breaking a few eggs. And that’s what it’s all about - breaking eggs! And by eggs, I do mean, getting twatted on a cocktail of Class A’s. If you could just see yourselves! It breaks my heart, you’re wearing cardigans! We had it all! We fucked up bigger and better than any generation that came before us. WE WERE SO BEAUTIFUL! We’re screw-ups. I’m a screw-up. And I plan to be a screw-up until my late 20’s, maybe even my early 3’0s. And I will shag my own mother before I let her… or anyone else take that away from me!
Reposted fromcelaeno celaeno viamisfitsTV misfitsTV
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl