Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2012

rani

November 02 2011

5979 c0e4 500

theconstantbuzz:

© William Klein

Tags: Roma
Reposted fromapm35 apm35 viaKabrioletta Kabrioletta

June 23 2011

rani

June 11 2011

6528 e41a
Tags: Roma arch
Reposted frombanausic banausic viamendel mendel
rani
Lindsey Wixson - Vogue Nippon by Terry Richardson

June 10 2011

rani
Lindsey Wixson by Terry Richardson for Vogue Nippon
Reposted byJuliette Juliette
rani
Lindsey Wixson by Terry Richardson for Vogue Nippon

June 05 2011

rani
7008 c057
Reposted fromtola tola viahaszraa haszraa

May 27 2011

rani
Lindsey Wixson - Vogue Nippon by Terry Richardson, June 2011
rani
Lindsey Wixson by Terry Richardson

May 11 2011

3814 ee43
Tags: Roma stairs
Reposted fromapm35 apm35
rani
Może tajemnica „rzymskości” postaci kreowanych przez Magnani tu właśnie się kryje – w uwzniośleniu trywialności? W spotkaniu duchowości i cielesności, świętości i grzechu? Prostytutka ma twarz Madonny – i nie ma w tym bluźnierstwa. Znawczyni twórczości Pasoliniego Joanna Wojnicka daje przykłady nakładania się sacrum i profanum z dawnego rzymskiego malarstwa: zmysłowa Fornarina z Zatybrza była według legendy wzorem Madonny Sykstyńskiej Rafaela, prostytutka utopiona w Tybrze – modelem do „Zaśnięcia Matki Bożej” Caravaggia. 
— "Kobiety, które igrały z bogami"
Reposted bytriviality triviality
rani
Anna Magnani w "Rzymie" Felliniego, ostatni raz na ekranie.

April 25 2011

rani
6096 7054

Archway Street, Rome Italy

photo via landcake

tumblr:

Tags: arch Roma

April 22 2011

rani
Days of Revolution
Tags: Roma
Reposted fromulysses ulysses viaafrocostamgowno afrocostamgowno

April 12 2011

rani
4109 8176
Tags: Roma

April 09 2011

rani
0998 e04f 500
Tags: Roma

April 03 2011

rani
Billy: Chcę wyjechać, odizolować się od naszej rodziny, mam dośc ciągłych huśtawek nastrojów, chcę po prostu gdzieś wyjechać, nie wiem... Myślę o dwóch miejscach.
Dorin: Jakich?
Billy: Albo Watykan albo Jamajka, nie wiem...
(Wójcik&Kołaczkowska)
Reposted fromspadkobiercy spadkobiercy

March 21 2011

rani

March 17 2011

9504 dacb 500

art-history:

Gian Lorenzo Bernini, Portrait of Cardinal Scipione Borghese (second version), 1632. Marble. Galleria Borghese, Rome

Reposted fromapm35 apm35
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl