Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2014

rani

January 22 2013

rani
Jak grzeszyć, to z wysokim koniem.
— Rani

October 18 2012

rani

May 23 2012

rani
[...] zobaczyła w jednej z klatek ogromnego tygrysa, który spał oparty o kratę w taki sposób, że mu część głowy i jedno ucho wysunęło się na zewnątrz.
Widząc to panna Izabela uczuła nieprzepartą chęć pochwycenia tygrysa za ucho. Zapach klatki napełniał ją wstrętem, potężne łapy zwierzęcia nieopisaną trwogą, lecz mimo to czuła, że — musi tygrysa przynajmniej dotknąć w ucho.
Dziwny ten pociąg wydał się jej samej niebezpiecznym i nawet śmiesznym. Przemogła się więc i poszła dalej; lecz po paru minutach — wróciła. Znowu cofnęła się, przejrzała inne klatki, starała się o czym innym myśleć. Na próżno. Wróciła się i choć tygrys już nie spał, tylko mrucząc lizał swoje straszliwe łapy, panna Izabela podbiegła do klatki, wsunęła rękę i — drżąca i blada — dotknęła tygrysiego ucha.

W chwilę później wstydziła się swego szaleństwa, lecz zarazem czuła to gorzkie zadowolenie znane ludziom, którzy usłuchają w ważnej sprawie głosu instynktu.
— Prus, Lalka
Reposted byhaszraareloveutiontunczykikukurydza

May 08 2012

rani

March 03 2012

rani
rani

February 27 2012

rani

February 20 2012

rani

January 15 2012

rani
rani
Listen, smile, agree, and then do whatever the fuck you were gonna do anyway.
— Robert Downey Jr.
Reposted fromsmallcrime smallcrime viaquotes quotes

January 06 2012

rani

January 02 2012

rani
4570 21a4 500
Keep making me laugh,
Let's go get high
The road is long, we carry on
Try to have fun in the meantime
Reposted bydisturbiaindisputabel

December 22 2011

rani

December 18 2011

rani
Pragnienia, frajerze, nie czuje tylko trup.
— Alabama Song, Jeździec burzy
Reposted byhistera histera

December 17 2011

rani
But said, nevertheless. And, if they’re said with the right passion and the gods are feeling bored, sometimes the universe will reform itself around words like that.
— Terry Pratchett, Soul Music

November 30 2011

rani
0582 a155
so don't
Reposted frommajkey majkey viatomash tomash

November 25 2011

rani
look
Reposted fromafrocostamgowno afrocostamgowno

November 06 2011

rani
rani

Zależy Ci na czymś? Walcz. Wstawaj i nigdy się nie poddawaj. Nie ma celu, którego nie jesteś w stanie osiągnąć i marzenia, którego nie możesz spełnić. Nawet jeśli wydaje Ci się, że to już koniec, nie przestawać wierzyć - to właśnie wytrwałym życie daję szansę.

Reposted fromawaken awaken viakabliukai kabliukai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl