Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2013

rani
0956 7c97 500
a zupa jak zawsze życiowa
Reposted fromhysterie hysterie viaemciu emciu

August 04 2013

rani
No quiero dejarlo todo al azar
Entiendo que he comenzado a estorbar

Pronto estaré de ti muy muy lejos

— Shakira, Te dejo Madrid

July 30 2013

rani
Play fullscreen

No quiero
Jugar mi suerte por ti
Y no puedo
Con v pequeña vivir
Pronto estaré de aquí
Muy muy lejos

Ay me voy otra vez
Ahi te dejo Madrid
Las rutinas de piel
Y tus ganas de huir
Yo no quiero cobardes
Que me hagan sufrir
Mejor le digo adiós
A tu boca de anis

Reposted bysvndeadlysins svndeadlysins

July 22 2013

rani
[ella:]
No puedo pedir que el invierno perdone a un rosal
No puedo pedir a los olmos que entreguen peras
No puedo pedirle lo eterno a un simple mortal
Y andar arrojando a los cerdos miles de perlas

[él:]
Ay amor me duele tanto, me duele tanto
Que no creas más en mis promesas

[ella:]
Ay amor

[él:]
Es una tortura

[ella:]
Perderte

[...]
Ay todo lo que he hecho por tí
Fue una tortura perderte
Me duele tanto que sea así

Sigue llorando perdon
Yo ya no voy a llorar... por tí

— Shakira

May 18 2013

rani
Play fullscreen
Come harder, this won't be easy
Don't doubt yourself, trust me, you need me
This ain't a shoulder with a chip, or a ego
But what u think they all mad at me for?

U need a real woman in ur life
(That's a good look)
Taking care of home and still fly
(That's a good look)
 

May 08 2013

rani
Play fullscreen
Pijackie porykiwania Keitha w tle ^^

April 15 2013

rani
I can't hide what I've done
Scars remind me of just how far that I've come

— Shakira

April 11 2013

rani
Sometimes knowing your own future is what allows you to change it, especially when you're bloody-minded, contradictory, and completely unpredictable.
— Doctor Who, The Girl Who Waited

February 10 2013

rani
Ludzie tak bardzo zakochują się w swoim bólu, że nie potrafią z niego zrezygnować. Ani z historii, które opowiadają. Sami zastawiamy na siebie pułapkę.
— "Opętani" Ch. Palahniuk
Reposted fromjethra jethra viavaka vaka

February 04 2013

rani
I jak to teraz wytłumaczyć komu:
swobodne spadanie to już nie jest to - jest wolność otwierania spadochronu.
— Wysocki Maleńczuka

October 21 2012

rani

May 27 2012

rani
Tags: change s
Reposted fromcelaeno celaeno

May 25 2012

rani

Czasem, żeby zdarzyło się coś wspaniałego, potrzebujemy jedynie 20 sekund szalonej odwagi.

Reposted fromcarre carre viabazant bazant

May 23 2012

rani
Każdy ptak w górze i każdy człowiek na ziemi wyobraża sobie, że idzie tam, dokąd chce. I dopiero ktoś stojący na boku widzi, że wszystkich razem pcha naprzód jakiś fatalny prąd, mocniejszy od ich przewidywań i pragnień.
— Wokulski, Lalka, Prus

May 17 2012

rani
8526 f545
Reposted fromarjusiur arjusiur viaMnemoSyn MnemoSyn

May 08 2012

rani

April 15 2012

rani
...I'd stay for you.
Reposted bytunczykikukurydza tunczykikukurydza

April 12 2012

rani
A gdy serce twe przytłoczy myśl, że żyć nie warto, z łez ocieraj cudze oczy, chociaż twoich nie otarto.
— Maria Konopnicka
Reposted fromDastian Dastian viavaka vaka

April 07 2012

rani
Na strach pomaga wymarsz. Gdziekolwiek. W dal albo w siebie. Bo strach nie umie chodzić, umie tylko pełzać. Więc kiedyś wreszcie wyrusz. Możesz nie dojść do celu, zawrócić w pół drogi. I co z tego? Lepiej nawet błądzić, ale iść, niż stać w miejscu i dać się zeżreć ślimakom. 
— Fabian Błaszkiewicz
Reposted fromMissTake MissTake viavaka vaka

March 15 2012

rani
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl