Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2013

January 27 2013

rani

Good Parenting: Exhibit 1 (overheard at work today)

6-year old: Mommy, why is that man dressed like a lady?
Mother: That is a lady. She was just born with the wrong body.
6-year old: How did that happen?
Mother: Nobody really knows. But she's working to fix it, and that's what's important.
6-year old: Okay! *runs up to obviously self-conscious woman*
6-year old: Hey! Miss!
Lady: ...yes?
6-year old: You look really pretty in your skirt!
Lady: Thank you!
*Kid skips back to her mom, and literally everyone in the vicinity smiles*


I'd just like to point out that it wasn't hard to explain this to a child at all...... Next excuse please?

Reposted frompannakojot pannakojot viahairinmy hairinmy

January 22 2013

rani
Sleep well!
Reposted fromstarwars starwars viaafrocostamgowno afrocostamgowno

January 26 2012

rani
5214 e144
Reposted fromRedPenny RedPenny viaopuszek opuszek

January 23 2012

rani

September 12 2011

rani
rani

July 19 2011

rani
Angelina Jolie with Zahara and Shiloh
Tags: angie children
Reposted byprosiaczekk prosiaczekk

July 14 2011

rani
corgi + doglings
Reposted fromhairinmy hairinmy viaKabrioletta Kabrioletta

May 25 2011

May 06 2011

rani

April 27 2011

rani
0874 cd2e
But it's perfectly normal
Tags: s children ;]

April 10 2011

rani
5331 2a3d
Reposted fromdftba dftba viadanio danio

April 02 2011

rani

March 18 2011

6617 9514
Reposted fromapm35 apm35

March 12 2011

rani
3585 5330
James Mollison - Where Children Sleep
Tags: foto children bed
Reposted fromlittlelionman littlelionman viamendel mendel

February 24 2011

rani
Tags: cs c&h ;] children s
Reposted fromfemininity femininity viatrup trup

February 23 2011

rani
She loved stories.  She didn't see it coming.


I began: "On a dark and stormy night....


By the time I was done weaving my tale of blood and horror and more blood, my sister had become silent and wide-eyed.  Her innocent little brain had never encountered such an impressive amount of gore, and I could tell that she was still struggling to process it all. 

Satisfied with my handiwork, I whispered "goodnight" and nestled into my blankets to wait for the inevitable moment when her tender young mind crumpled beneath the sheer volume of terror I'd just injected into it.  

Hyperbole and a Half: The Scariest Story
Reposted fromhairinmy hairinmy viagranini granini

February 13 2011

rani

December 08 2010

rani
Dziecko, nawet współczesne (anno radio, kino, auto, kilo, foto i moto), nie obejdzie się bez bajki, złudy, wymysłu i czarodziejstwa. Biada niemądrym rodzicom, którzy by swe dzieci wychować chcieli rzeczowo, logicznie, realnie, „zgodnie z obecnym stanem wiedzy”, prostując ich fantastyczne o świecie i otaczających przedmiotach pojęcia! Pociecha wyrośnie na kretyna, na złego, tępego kretyna. Chłopiec, któremu by zaczęto tłumaczyć, że chociaż pędzi w szpagatowej uprzęży, to jednak nie jest koniem, choćby się dał przekonać, nigdy nie będzie szczęśliwy. Nawet posady dobrej nie dostanie. A już na pewno ani prochu nie wymyśli, ani Ziemi nie wstrzyma i nie ruszy Słońca, ani Pana Tadeusza nie napisze, ani wyżej wzmiankowanej wiedzy luminarzem nie będzie. Straszne to myśli: dziecko z tzw. zdrowym rozsądkiem i trzeźwym na świat patrzeniem.
— Julian Tuwim
Reposted bypiraniamizuumi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl