Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2013

rani
Ktoś tutaj był i był
a potem nagle zniknął
i uporczywie go nie ma...
— Wisława Szymborska
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viairmelin irmelin

January 22 2013

rani

January 04 2013

rani

Stargany męką straszną zapasów nierównych
Nie znając kresu żądzy, kres znając możności,
Jak w lekkim szumie skrzydeł aniołów ciemności -
W piekielnej śpię rozkoszy siedmiu grzechów głównych.

Wyszedłem za wątpienie, cierpienia, rozprawy
I idę tam, gdzie rzeczy się ludzkie nie liczą,
I patrzę w owe grzechy, milczące jak stawy,
I wiem już obojętnie, com wiedział z goryczą.

Znam ciebie, wciąż się rwąca, jak pies furio wściekła,
Co kąsasz na wolności, a wyjesz pod batem -
I dzisiaj pomyślałem, gdym myślał nad światem,
Że przecież są i tacy, co pójdą do piekła.
— Jan Lechoń

October 18 2012

rani

May 25 2012

rani
2907 974d 500
uświadomiłem sobie, że pewnego dnia umrę.
Reposted fromeazyi eazyi viabazant bazant

May 16 2012

rani
8946 9e3c
Reposted fromAgnesagnes Agnesagnes viamariMo mariMo

April 25 2012

rani
#Teddy Roosevelt’s diary entry from the day his wife died. He never spoke of her death again.
Reposted fromcelaeno celaeno viamendel mendel

November 11 2011

rani

September 09 2011

rani

September 04 2011

rani
Były dwie siostry: noc i śmierć
Śmierć większa, a noc mniejsza.
Noc była piękna jak sen, a śmierć,
Śmierć była jeszcze piękniejsza
— Konstanty Ildefons Gałczyński "Ballada o dwóch siostrach"
Reposted fromanake anake viaKabrioletta Kabrioletta

August 15 2011

4302 f122
Tags: bones death
Reposted fromapm35 apm35 viaKabrioletta Kabrioletta

July 26 2011

rani
1000 ce17
R.I.P JIM MORRISON
Reposted fromdrumkarol drumkarol viabazant bazant

July 25 2011

rani
On a long enough time line, the survival rate for everyone drops to zero.
— Fight Club
Reposted fromimnotanaddict imnotanaddict viapalahniuk palahniuk

July 24 2011

rani
Nie rozumiem trochę zaskoczenia i szoku wywołanych śmiercią Amy Winehouse. W sumie odkąd stała się powszechnie znana mówiło się głównie o tym, że umrze.    
— Igor
Reposted fromtrup trup

July 17 2011

rani
Time is a drug. Too much of it kills you.
— Terry Pratchett (Small Gods)
Reposted fromCathyDP CathyDP viabazant bazant

July 05 2011

rani

July 02 2011

rani
come quick!
Tags: cs death nl :(
Reposted fromneapel neapel viablindtext blindtext

June 21 2011

rani
Candy Darling on her deathbed photographed by Peter Hujar, 1974
Reposted byphotographers photographers

June 18 2011

rani
Tags: design death 8O
Reposted fromblindtext blindtext

June 16 2011

rani
Religion is just a formalised panic about death.
Dylan Moran
Reposted fromcelaeno celaeno
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl