Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2013

5346 704f 500

adrian ghenie

February 04 2013

rani
I jak to teraz wytłumaczyć komu:
swobodne spadanie to już nie jest to - jest wolność otwierania spadochronu.
— Wysocki Maleńczuka

January 04 2013

rani

Stargany męką straszną zapasów nierównych
Nie znając kresu żądzy, kres znając możności,
Jak w lekkim szumie skrzydeł aniołów ciemności -
W piekielnej śpię rozkoszy siedmiu grzechów głównych.

Wyszedłem za wątpienie, cierpienia, rozprawy
I idę tam, gdzie rzeczy się ludzkie nie liczą,
I patrzę w owe grzechy, milczące jak stawy,
I wiem już obojętnie, com wiedział z goryczą.

Znam ciebie, wciąż się rwąca, jak pies furio wściekła,
Co kąsasz na wolności, a wyjesz pod batem -
I dzisiaj pomyślałem, gdym myślał nad światem,
Że przecież są i tacy, co pójdą do piekła.
— Jan Lechoń
rani
Ty masz różne miłości, ja tylko - otchłanie,
W które coraz mnie głębiej twa nieczułość strąca.
A jednak tyś jest światłość, tym mrokom świecąca.
Gdy cię kochać przestanę - co się ze mną stanie?

Złe myśli w moim sercu jak zgłodniała lwica,
Jak pod wzrokiem pogromcy cichną pod twym wzrokiem.
O! wstępuj w moje serce kochaniem głębokiem, 
W dzień jak słońce palące, w noc - jak blask księżyca.

Mówisz, że gniew mam w oczach. Bo po nocy błądzę
I darmo wzrok mój światła w ciemnościach wygląda
Bo tyś jest razem piekło, gdzie rodzą się żądze,
I niebo, w którym miłość niczego nie żąda.
— Jan Lechoń, "Gniew" ("Siedem grzechów głównych")

December 20 2012

rani
a kiedy jej się pojawiały te nawroty przykre, kiedy zaczynała się wymykać sama sobie, musiałem ją trzymać mocno, chronić musiałem, bo w tych okresach mogła się poobijać o powietrze, w tych okresach jej się ziemia usuwała spod nóg, trzeba było tulić ją, lekarstwa niepostrzeżenie w soku rozpuszczać, tulić ją, tłumacząc, że wszystko jest w porządku miłosnym dla nas raz na zawsze ustalonym, tulić ją, z ust do ust ten sok psychotropowy podstępnie przelewając, tulić ją, zapewniając, że byliśmy, jesteśmy i będziemy, że to się dzieje naprawdę, tulić ją, a potem czuć, jak w niej napięcie słabnie, jak się rozładowuje źródło histerii, jak mięknie mi w ramionach i wierzy już bezgranicznie w moje słowami tulić ją, kładąc na tapczanie, tulić ją wzrokiem, oddalając się do przedpokoju, sięgając po słuchawkę i wybierając numer lekarza, tulić ją myśląc, szepcząc psychiatrze, że to znowu wróciło, opisując podaną dawkę i oczekując instrukcji, tulić ją oddechem ulgi, kiedy lekarz przypominał, że z tego się nie można wyleczyć, ale z tym się można nauczyć żyć, jeśli się ma opiekę, a potem tulić ją kocem i raz jeszcze sen sprawdzić, bo jeśli ów sen syntetyczny jej się pod powiekami miotał, zwykłem całować jej powieki, póki drgać mi pod wargą nie przestały.
— 'widmokrąg' kuczok
Reposted fromzdychaj zdychaj viapeache peache

November 21 2012

rani
może akurat dostanę depresji i co nam pan zrobi.
Ray Grant, Miłość po 30

November 18 2012

rani

October 27 2012

rani
rani
2700 e947
Reposted fromgreenfox greenfox viastonefoxxx stonefoxxx

October 24 2012

rani

October 22 2012

rani
Nie sądź po ustach do uśmiechu skorych,
że się ból w czyjejś nie zagnieździł duszy;
nie wiesz, jak często nieraz walczyć trzeba,
nim się jęk śmiechem zdławi i zagłuszy.
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer

October 18 2012

rani

October 03 2012

rani
Tags: txt depression
Reposted byprosiaczekkLifeline
rani
You don't like it when I cry
But these tears I can't hold inside
Losin' you would end my life, you see
Cause you mean that much to me
— playing with my sadness, my demons

June 12 2012

rani
Panika, jako uczucie kompletnie nielogiczne, nie zwraca uwagi na to, że ja bezpieczne życie już raz miałem i o mało mnie nie zabiło.
Ray Grant, Miłości po 30
Reposted bytunczykikukurydza tunczykikukurydza

May 26 2012

rani
come out and have some fun
Reposted fromcube cube

April 16 2012

rani
kiedy jest problem, to problemem stają się rzeczy, które problemem nie są.
— eli.wurman, O niewychodzeniu z domu | Nieczynne z powodu że zamknięte (komentarze)
Reposted byoutkapa outkapa

April 12 2012

rani
A gdy serce twe przytłoczy myśl, że żyć nie warto, z łez ocieraj cudze oczy, chociaż twoich nie otarto.
— Maria Konopnicka
Reposted fromDastian Dastian viavaka vaka

March 26 2012

rani

March 22 2012

rani
Uderzyło mnie przede wszystkim, że nie chce mi się robić absolutnie nic, mimo iż gorąco coś robić pragnę.
— Alberto Moravia "Nuda"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl