Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2015

rani
It took you years to cross
The lines of self-defence
— Cohen

May 20 2013

rani
Sometimes love is not enough and the road gets tough
I don't know why
— Lana del Rey

February 12 2013

5346 704f 500

adrian ghenie

January 04 2013

rani
Jedno długie spojrzenie, ach! ileż potrafi
Rzucone w moją stronę prawie nieostrożnie.
Ach! jakąż jest rozkoszą oglądać bezbożnie
To wszystko czego nie ma na twej fotografii.

Wszystkie dnia mego sprawy są tylko marzenia,
Które noc rozprasza, sen z myśli wypłoszy;
Bo cóż da rozkosz wargom, gdy pragną rozkoszy,
Cóż może olśnić oczy, gdy pragną olśnienia?

Noc z tobą - to jest jedno, co jak haszysz działa,
Tylko jedno, w co można wierzyć bezprzytomnie.
I nie wiem czy jest miłość oprócz twego ciała,
I wiem, że mnie nie kochasz, że zapomnisz o mnie.
— Jan Lechoń, "Nieczystość" ("Siedem grzechów głównych")

December 20 2012

rani
"Bać, to się nie bałem przed żadnym wywiadem, bo póki ktoś nie chce mnie zabić, to nie ma się czego bać".

   - Piotr Najsztub, 20m2 Łukasza

December 12 2012

rani
5730 8f39
Reposted fromsoultraveling soultraveling viavaka vaka

December 06 2012

rani
Жаль что только сейчас понял я
Главное что есть ты у меня

November 28 2012

rani
6005 8cfe
Listy schizofreniczki Emmy Hauck do męża składają się z dziesiątków powtórzeń zwrotu „Herzensschatzi komm” („kochanie, przyjdź”) lub tylko „komm komm komm” („przyjdź przyjdź przyjdź”)
Tags: love crazy fear
Reposted fromkotpsot kotpsot viatrup trup

November 21 2012

rani
może akurat dostanę depresji i co nam pan zrobi.
Ray Grant, Miłość po 30

November 18 2012

rani

October 24 2012

rani

October 03 2012

rani
You don't like it when I cry
But these tears I can't hold inside
Losin' you would end my life, you see
Cause you mean that much to me
— playing with my sadness, my demons
rani
Play fullscreen
After You Get What You Want (You Don't Want It) - Boardwalk Empire OST

Like a lot of people I know
Here's what's wrong with you:
After you get what you want, you don't want it
...
And tho' I sit upon your knee
You'll grow tired of me

June 12 2012

rani
Panika, jako uczucie kompletnie nielogiczne, nie zwraca uwagi na to, że ja bezpieczne życie już raz miałem i o mało mnie nie zabiło.
Ray Grant, Miłości po 30
Reposted bytunczykikukurydza tunczykikukurydza

May 31 2012

rani

May 25 2012

rani

Czasem, żeby zdarzyło się coś wspaniałego, potrzebujemy jedynie 20 sekund szalonej odwagi.

Reposted fromcarre carre viabazant bazant

May 23 2012

rani
[...] zobaczyła w jednej z klatek ogromnego tygrysa, który spał oparty o kratę w taki sposób, że mu część głowy i jedno ucho wysunęło się na zewnątrz.
Widząc to panna Izabela uczuła nieprzepartą chęć pochwycenia tygrysa za ucho. Zapach klatki napełniał ją wstrętem, potężne łapy zwierzęcia nieopisaną trwogą, lecz mimo to czuła, że — musi tygrysa przynajmniej dotknąć w ucho.
Dziwny ten pociąg wydał się jej samej niebezpiecznym i nawet śmiesznym. Przemogła się więc i poszła dalej; lecz po paru minutach — wróciła. Znowu cofnęła się, przejrzała inne klatki, starała się o czym innym myśleć. Na próżno. Wróciła się i choć tygrys już nie spał, tylko mrucząc lizał swoje straszliwe łapy, panna Izabela podbiegła do klatki, wsunęła rękę i — drżąca i blada — dotknęła tygrysiego ucha.

W chwilę później wstydziła się swego szaleństwa, lecz zarazem czuła to gorzkie zadowolenie znane ludziom, którzy usłuchają w ważnej sprawie głosu instynktu.
— Prus, Lalka
Reposted byhaszraareloveutiontunczykikukurydza

May 16 2012

rani
8946 9e3c
Reposted fromAgnesagnes Agnesagnes viamariMo mariMo

April 25 2012

rani

April 16 2012

rani
Sheldon: No, I’m not giving up, I never give up.

Leonard: So what is it you’re doing?

Sheldon: I’m transcending the situation.
— Big Bang Theory
Reposted bylordhelmofon lordhelmofon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl