Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 15 2011

rani
Gender4Nerds S01E02 “oh noez... even more?”
8144 c35b 500

learn ALL the things about gender

July 04 2011

rani

muffdiver:

genderqueer:

This photo series by JJ Levine, Switch, is amazing. Several pairs of people pose as a couple, one dressed “masculine” and the other “feminine”, and then switch outfits. 

JJ Levine is a Montreal-based artist who explores issues surrounding gender, sexuality, self-identity and queer space. In addition to pursuing a career as an artist, Levine gives “Lesbian Haircuts for Anyone” in a bike shop in Montreal’s gay village. 

Reposted bymaywrestlerconcubineJuliettephotographersTellerrand

July 02 2011

rani

June 23 2011

rani
Tags: gender lgbt
Reposted frompsychob psychob viabazant bazant

June 14 2011

rani
In typical trans 101 discussions, right now I would probably be explaining to you that “gender is a spectrum” and drawing a cute little line graph labeled “m” at one end and “f” at the other. But this would be fallacious, as well as total bullshit. Gender is not a line, it is a huge three-dimensional space too big to be bounded by the concepts of “male” and “female.” Being trans is not always about falling “in between” binary genders, and as often as not, it’s about being something too expansive for those ideas to have meaning at all.
tranarchism
Tags: txt lgbt gender
Reposted fromlasagne lasagne viahairinmy hairinmy

June 02 2011

rani
Siedzenie w szufladce potrafi być wygodne, to prawda. Tyle, że nie każdy z nas ma, excusez le mot, kwadratową dupę. A szufladka ma zawsze ten sam kształt. Ciężko jest ocenić, jak dużo osób NAPRAWDĘ czuje się wygodnie w szufladce; 80%? 40%? Ile kobiet NAPRAWDĘ lubi wyłącznie delikatne głaskanie puszkiem, seks rozumie jako Obowiązek Małżeński, który pragnie spełniać wyłącznie z Jedynym Ukochanym i wyłącznie celem prokreacji? Ilu mężczyzn NAPRAWDĘ jest tymi super-aktywnymi, zawsze gotowymi, zawsze chętnymi, zawsze aktywnymi, pozbawionymi uczuć samcami alfa sterowanymi mniejszą główką? Metroseksualizm nie jest skutkiem promocji homoseksualizmu, dodawania do wody hormonów ani trującej propagandy Zachodu; jest skutkiem odkrycia przez tłamszonych latami mężczyzn, że NIE MUSZĄ trzymać się norm, a siedzenie na poduszce, zamiast w kwadratowej szufladzie potrafi być całkiem wygodne. A ci, którzy największe gromy ciskają na zniewieściałych facetów i babochłopy, być może rzeczywiście kochają swoje szufladki... a być może najbardziej boją się wyściubić z nich nosa.
navaira, Miłość po trzydziestce
Reposted byKahlualexxiemiseryliarskompleksdziuryelyavececilia

February 15 2011

rani
the codes of gender
Reposted frommaj maj viaqueergeeks queergeeks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...