Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2014

rani
4804 4c9a
Tags: s in-love
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaquinne quinne

April 04 2014

rani

February 05 2014

rani
Nikomu nie przyznałem się, że po nocach płaczę w poduszkę jak dziecko. Sam nie wiedziałem dlaczego. Czy coś mnie boli czy może za czymś tęsknię? Dziś już rozumiem, że po prostu odstawiłem najważniejsze dla mnie znieczulacze - alkohol i nikotynę - a gołe i chore emocje zostały. 

— Jak feniks z butelki
rani
Potwornie bałem się tych świąt. I miałem rację, bo nie radziłem sobie nawet z drobiazgami. Okazało się np., że w ogóle nie umiem składać życzeń, nawet takich rutynowych, w rodzaju: "Wszystkiego najlepszego, życzę wiele szczęścia". Nigdy tego nie umiałem, choć nie zdawałem sobie z tego sprawy. Po prostu alkohol pomagał mi zagłuszyć poczucie lęku czy skrępowania. 

— Jak feniks z butelki
rani
I nikt z twojego otoczenia nie zauważył w tamtym okresie, że coś z tobą jest nie tak?

- Moja ówczesna dziewczyna. Zerwała ze mną właśnie dlatego, że zauważyła, jak piję. [...] 

I co sobie wtedy pomyślałeś? Jaki wpływ wywarło na ciebie to rozstanie?

- Kompletnie żadnego. Spłynęło po mnie jak woda po kaczce, bo absolutnie nie czułem się winny i uważałem, że wszystko ze mną jest w porządku. W ogóle nie zdawałem sobie sprawy, że ginę. 

— Jak feniks z butelki

January 12 2014

rani
Play fullscreen
This perfect romance that I've created in my mind
I'd live a thousand lives each one with you right by my side
But yet we find ourselves in a less than perfect circumstance
And so it seems like we never had a chance

December 22 2013

rani
I used to have an open mind but my brain kept falling out.
— Steven Wright

December 03 2013

rani
Play fullscreen
What am I supposed to do, sit around and wait for you?
Well I can't do that, and there's no turning back
I need time to move on, I need love to feel strong
Cause I've got time to think it through, and maybe I'm too good for you

Do you believe in life after love?

November 21 2013

rani
Guess I got too excited when I thought you were around
— The Strokes
Tags: lyrics in-love

November 16 2013

rani
Kiedyś to zrozumiesz sama - to był błąd.
— Czy te oczy mogą kłamać?

October 24 2013

4511 d78d
Tags: in-love
Reposted fromdeviate deviate viaemciu emciu
rani
9650 07eb
Tags: in-love shirt
Reposted fromPastel-Pale Pastel-Pale viaemciu emciu
rani

October 21 2013

rani
Kiedyś tamtego lata, strasznie pana kochałam.
Tags: in-love
Reposted frombanshe banshe viajarekpolskezbaw jarekpolskezbaw

October 17 2013

rani

October 02 2013

rani

break-up techniques

"Cold turkey" describes the actions of a person who abruptly gives up a habit or addiction rather than gradually easing the process through gradual reduction or by using replacement medication.

The supposed advantage is that by not actively using supplemental methods, the person avoids thinking about the habit and its temptation, and avoids further feeding the chemical addiction. The supposed disadvantages related to the abuse of drugs such as alcohol and benzodiazepines are unbearable withdrawal symptoms from the total absence, which may cause tremendous stress on the heart and blood vessels (and, in a worst case scenario, death).

September 29 2013

rani
Play fullscreen
Flowers in my hair and your breath smelled like whiskey
Promised anywhere that I'll go I'll take you with me...


...I pray your life is sweet, you fucker.

September 28 2013

rani
Niektórzy pojawiają się znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach, a potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność, pozwala byle komu się oswoić.
— Mały Książę
Tags: in-love
Reposted fromklopokot klopokot viajarekpolskezbaw jarekpolskezbaw

September 14 2013

rani
Ktoś tutaj był i był
a potem nagle zniknął
i uporczywie go nie ma...
— Wisława Szymborska
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viairmelin irmelin

September 12 2013

rani
I need a hug. Or an orgasm. 
— or both of them.
Tags: s in-love breakup
Reposted fromcaraseen caraseen vianicdostracenia nicdostracenia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl