Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2011

rani
Japończycy zaczęli na potęgę brać śluby. W to akurat nie wątpię, pewien odsetek ludzi jest przekonany, że jak nie wiadomo, co ze sobą począć, to lepiej nie wiedzieć w towarzystwie, niż na własną rękę.
krajuraj.blox.pl
(polecam, sensowna i sprawnie pisząca dziewczyna opisuje głównie Tokio, w którym studiuje)

April 12 2011

rani
Mówi się, że ta krótkotrwała eksplozja [kwitnących wiśni] symbolizuje przejmującą estetykę przemijającego piękna: jej urok jest ulotny i delikatny. Sposobem na uczczenie tej wzruszającej chwili jest, rzecz jasna, picie ogromnej ilości sake i śpiewanie wrzaskliwych piosenek do chwili, aż świętujący padnie na wznak. Wszystko to jest bardzo przelotne i niezwykle piękne. 
— W. Ferguson "W drodze na Hokkaido"
Reposted frommizuumi mizuumi

March 17 2011

rani
2912 1e2d 500
Reconstruction.
Tags: japan pl
Reposted fromsoba soba viaJuliette Juliette
rani
Reposted fromscatty scatty viaapm35 apm35
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...