Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2015

rani

January 29 2013

rani
2797 11fe
MY EXISTANCE ;___;
Tags: cs life ;]
Reposted fromulepszaj ulepszaj viapirania pirania

January 22 2013

rani
Jak grzeszyć, to z wysokim koniem.
— Rani
rani

December 19 2012

rani
P.A.: Dzieci w przedszkolu zrobiły misia, bo uznały go za swój autoportret.

W.S.: To sztampa! „Dzieci lubią misie”.

P.A.:  Może to zabrzmi obraźliwie, ale ojczyzna to też może być sztampa.
Miś powstał z potrzeby tworzenia. Tworząc go, napotkaliśmy wiele przeszkód natury technicznej. Czasem tych przeszkód jest tak dużo, że wiele dzieci, kończąc przedszkole, myśli: „Pieprzę tego misia”, i nie chce już niczego tworzyć. Tu się pojawia dopiero pojęcie sztampy: będę robił rzeczy ładne albo to, co inni uznają za ładne. Bo dziecięcego misia trudno uznać za ładnego, porównując go z rysunkami Disneya.
Idziemy w dorosłe życie i okazuje się, że jesteśmy wobec siebie tak krytyczni, że nie możemy tworzyć. Bo już podcięliśmy sobie skrzydełka. 


   - z rozmowy Wojciecha Staszewskiego z Pawłem Althamerem, "Duży Format", 13 grudnia 2012.
Tags: quotes life art
Reposted bypiraniatheotherjamesinayaikropkajustfeel

December 04 2012

rani
The Origin of the World. Gustave Courbet
Reposted byzebrastojacanatylnychnogachwlesiesweetrevengeflprosperokcyquatirelesrideauxmizuumisuperbabcipomidorowakazdainnaniechsiechowa

November 24 2012

rani
Play fullscreen
Kocham cię życie - Edyta Geppert

October 27 2012

rani
She lives the poetry she cannot write.
— Oscar Wilde
Reposted fromidzsobie idzsobie viaquotes quotes

June 12 2012

rani
Panika, jako uczucie kompletnie nielogiczne, nie zwraca uwagi na to, że ja bezpieczne życie już raz miałem i o mało mnie nie zabiło.
Ray Grant, Miłości po 30
Reposted bytunczykikukurydza tunczykikukurydza

June 05 2012

rani
Ironia życia leży w tym, że żyje się do przodu, a rozumie do tyłu.
— Søren Kierkegaard
Tags: quotes lit life
Reposted fromjablkozcynamonem jablkozcynamonem viabazant bazant

May 23 2012

rani
Każdy ptak w górze i każdy człowiek na ziemi wyobraża sobie, że idzie tam, dokąd chce. I dopiero ktoś stojący na boku widzi, że wszystkich razem pcha naprzód jakiś fatalny prąd, mocniejszy od ich przewidywań i pragnień.
— Wokulski, Lalka, Prus

May 21 2012

rani
Tags: txt lou_reed life !
Reposted fromgranini granini

May 20 2012

rani
Nie ma żadnej możliwości, by sprawdzić, która decyzja jest lepsza, bo nie istnieje możliwość porównania. Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania. To tak, jakby aktor grał przedstawienie bez żadnej próby. Cóż może być warte życie, jeśli pierwsza próba jest życiem ostatecznym? Dlatego życie zawsze przypomina szkic. Ale nawet szkic nie jest właściwym określeniem, bo szkic to zawsze zarys czegoś, przygotowanie do obrazu, gdy tymczasem szkic, jakim jest nasze życie, to szkic bez obrazu, szkic do czegoś, czego nie będzie.
— Kundera - Nieznośna lekkość bytu

March 02 2012

rani
the art of living
Tags: cs Art life
Reposted fromadt adt viatrup trup

February 26 2012

rani
Maybe you don’t go to hell for the things you do. Maybe you go to hell for the things you don’t do.
Chuck Palahniuk
Reposted bymhhmdisappointment

January 29 2012

rani

January 19 2012

rani
Life was immeasurably better once I forced myself to stop taking it seriously.
Hunter S. Thompson

January 15 2012

rani

January 02 2012

rani

December 19 2011

rani
6152 7c76
Reposted fromcatchmybreath catchmybreath viaquey quey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl