Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2013

rani
7925 c715 500
tęsknibardzo
Reposted fromapatia apatia viagusta-blu gusta-blu

December 04 2012

rani
Play fullscreen
ЛЮБЭ "Главное, что есть ты у меня" 

Я вернусь, по-другому нельзя
Потому что есть ты у меня.

October 22 2012

rani
0676 1fd5

August 04 2012

rani
Play fullscreen
Connection, I just can't make no connection. 
But all I want to do is to get back to you. 

May 30 2012

rani
a ja za Tobą tak po prostu, czasem zbyt nachalnie tęsknię.
Reposted frommefir mefir viakabliukai kabliukai

April 07 2012

rani
Boże, żeby tak móc być z tobą chociaż parę dni (...) Mówię ci, aż w głowie mi się kręci, kiedy zaczynam sobie wyobrażać, jak mogłoby nam być cudownie.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory (18.05.1964 r.)

February 11 2012

rani
In the age of automaton and job security, a touch of the wanderlust is the kiss of death.
Hunter S. Thompson
Reposted bysvndeadlysins svndeadlysins

February 09 2012

rani
You’re not sorry to go, of course. With people like us our home is where we are not.
F. Scott Fitzgerald

January 21 2012

rani

January 15 2012

rani
Ze straszliwie pustego Krakowa wysłałem Ci kartkę. Tonął w błocie i w mojej paskudnej nostalgii, żeby już nie powtarzać w nieskończoność słowa "tęsknota". Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy kinie, tęsknię z Pragi na Kępę, z łóżka w którym leżę - do Spatifu, w którym popijasz z Miniem, na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, też potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twojego... Ale jak nazwać to, co odczuwam w Warszawie, kiedy Ty jesteś w Londynie? Też - tęsknotą? Oj, ubożuchny jest ten słowniczek, który mamy do dyspozycji.
— Przybora do Osieckiej, 16.03.1965r.
Reposted fromanyonesghost anyonesghost viaopuszek opuszek

February 02 2011

rani
Słowianin żeby tęsknić, wcale nie musi mieć za czym...
— Andrzej Poniedzielski

December 31 2010

rani
Ja czekam na ciebie! I tęsknię okropnie. Raz staję przy furtce, raz staję przy oknie.
Od tego czekania rozbolą mnie nogi! Urosną mi włosy do samej podłogi!
I chuda się zrobię i strasznie zgrzybiała... Zobaczysz! Jak wrócisz, sto lat będę miała!
A jak jeszcze trochę przy furtce postoję, to bluszcz mnie oplecie i dzikie powoje...
Co mówisz? Że tylko pięć minut to trwało?
PIĘĆ MINUT BEZ CIEBIE - TO NIE JEST TAK MAŁO!
— Dorota Gellner
Tags: poems longing
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl