Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2015

rani
Mężczyźni, podobnie jak nieszczęścia, chodzą stadami.
— chyba moje, chociaż umiarkowanie oryginalne
Reposted bymuskaanSheee

July 01 2014

rani
Reposted byhalucynowa halucynowa

April 04 2014

rani

March 20 2014

rani

January 29 2014

rani
Play fullscreen
Lana Del Rey - Once Upon A Dream

November 04 2013

rani
Play fullscreen
I've had it to here
Bein' where
Love's a small word
A part-time thing
A paper ring

I know it's been done
Havin' one
Girl who'll love me
Right or wrong
Weak or strong

Don't know that I will
But until I can find me
The girl who'll stay
And won't play games behind me
I'll be what I am
A solitary man

October 11 2013

rani
Ja mam rzekomo trochę wdzięku,
Ty masz jaskrawo smutne oczy,
Znajdzie się zatem jakiś powód,
Żeby się sobą zauroczyć.


Gdzie nie spojrzymy będzie ładnie,
Bo zamieszkamy wśród ogrodów...
Znajdziemy powód, by być z sobą,
Albo będziemy bez powodu...

— Artur Andrus
Reposted fromadriannak adriannak viaquotes quotes

August 17 2013

rani

I don’t blame him. And I don’t blame you either. We don’t get to choose who we love. 

— Jaime Lannister

June 01 2013

rani
Tylko dla mej pociechy niech wiem przed rozstaniem,
Że twoja skłonność była prawdziwem kochaniem,
Że to nie był żart tylko, nie rozpusta płocha,
Lecz miłość; niech wiem, że mnie mój Tadeusz kocha!
Niech słowo "kocham" jeszcze raz z ust twych usłyszę,
Niech je w sercu wyryję i w myśli zapiszę;
Przebaczę łacniej, chociaż przestaniesz mnie kochać,
Pomnąc, jakeś mnie kochał..." - I zaczęła szlochać. 
— Pan Tadeusz
Reposted byhaszraa haszraa

April 11 2013

rani
- One minute she's going to marry you and then she's going to kill you? 
- Ah, well, she's been brainwashed. It all makes sense to her. Plus, she is a woman. 
— Doctor Who, Let's Kill Hitler
Reposted bypkz451haszraa

March 25 2013

rani
Play fullscreen
I heard about it happenin, I never thought it could be
The way he looked into my eyes
Things he doin' to me

He caught me by surprise, he opened up my life
He wasn't like them other dudes
I wanna be his wife 

February 13 2013

rani
Play fullscreen
Shakira - Las de la Intuición 

Creo que empiezo a entender
(despacio, despacio, comienzas a caer)
Que nos deseabamos desde antes de nacer
(te siento, te siento, desde antes de nacer)
Tengo el presentimiento de que empieza la accion
(adentro, adentro, te vas quedando)
Y las mujeres somos las de la intuicion
Asi, estoy dispuesta a todo amor

February 11 2013

rani
Play fullscreen
Shakira - Hey You
Reposted bymuskaan muskaan

February 07 2013

rani
inaudible
Reposted fromcube cube

January 25 2013

rani
Play fullscreen
L.Cohen Tańcz mnie po miłości kres

...pokaż wolno to, co wolno widzieć tylko mnie...

January 23 2013

rani
  Zwykła ludzka miłość polega bowiem na tym, iż kocha się kogoś, kto jest tak miły w dotyku, że ewentualne jego wady są już nieważne.
— Jerzy Pilch
Reposted fromIriss Iriss viakabliukai kabliukai

January 07 2013

rani
Play fullscreen
Hey - Moja i twoja nadzieja

Spróbuj powiedzieć to
Nim uwierzysz, że
Nie warto mówić kocham.
Spróbuj uczynić gest,
Nim uwierzysz, że
Nic nie warto robić.

Nic, naprawdę nic nie pomoże,
Jeśli Ty nie pomożesz dziś miłości. 
rani
Ważny czuję się, gdy obejmę Cię ramieniem 
Nie jesteśmy w niebie, chodzimy po ziemi 
To wszystko, co stało się przez ten czas 
Jest w Tobie i we mnie, zostało w nas 
I czasem gdy się budzę i mogę być zły 
Ale to nie zmienia niczego, a Ty 
Możesz poczuć czasem brak mojej solidności 
Lecz zrozum, nie ma wolności bez miłości 
— Kult, 6 lat później

January 04 2013

rani
Jedno długie spojrzenie, ach! ileż potrafi
Rzucone w moją stronę prawie nieostrożnie.
Ach! jakąż jest rozkoszą oglądać bezbożnie
To wszystko czego nie ma na twej fotografii.

Wszystkie dnia mego sprawy są tylko marzenia,
Które noc rozprasza, sen z myśli wypłoszy;
Bo cóż da rozkosz wargom, gdy pragną rozkoszy,
Cóż może olśnić oczy, gdy pragną olśnienia?

Noc z tobą - to jest jedno, co jak haszysz działa,
Tylko jedno, w co można wierzyć bezprzytomnie.
I nie wiem czy jest miłość oprócz twego ciała,
I wiem, że mnie nie kochasz, że zapomnisz o mnie.
— Jan Lechoń, "Nieczystość" ("Siedem grzechów głównych")
rani
Ty masz różne miłości, ja tylko - otchłanie,
W które coraz mnie głębiej twa nieczułość strąca.
A jednak tyś jest światłość, tym mrokom świecąca.
Gdy cię kochać przestanę - co się ze mną stanie?

Złe myśli w moim sercu jak zgłodniała lwica,
Jak pod wzrokiem pogromcy cichną pod twym wzrokiem.
O! wstępuj w moje serce kochaniem głębokiem, 
W dzień jak słońce palące, w noc - jak blask księżyca.

Mówisz, że gniew mam w oczach. Bo po nocy błądzę
I darmo wzrok mój światła w ciemnościach wygląda
Bo tyś jest razem piekło, gdzie rodzą się żądze,
I niebo, w którym miłość niczego nie żąda.
— Jan Lechoń, "Gniew" ("Siedem grzechów głównych")
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl