Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2012

rani
A teraz odczujecie wielką radość, albowiem zabieram się z wami!
— Król Julian
Reposted fromMerlinka Merlinka viahaszraa haszraa

July 02 2011

rani

May 21 2011

rani
Kto podziela ten pogląd, proszę o atak histerii. Start.
— Król Julian
Reposted frommisspandora misspandora viamuskaan muskaan

May 17 2011

rani
2911 76e6 500
Reposted fromalonez alonez viamika-el mika-el

April 25 2011

rani

February 11 2011

rani
Ach te człowieki. Niezbyt ruchawe,
ale zawsze, nie?
— król Julian

February 02 2011

rani

January 21 2011

rani
Tako rzecze Król Julian
i pójdziesz prosto do swojej kobiety, a potem staniesz z nią twarzą w twarz, spoglądniesz i powiesz: Mała! Polubiłem Cie!
— Król Julian
Reposted frommlehowy mlehowy viahaszraa haszraa

November 21 2010

rani
Moris, zróbcie mi jakiegoś drinka. Tylko tak z miłością - muszę się odprężyć...
— król Julian
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viaKabrioletta Kabrioletta

November 19 2010

rani
0221 b2f1
Reposted fromsliverspam sliverspam viaclarice clarice

September 05 2010

rani

March 30 2010

rani
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...