Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2013

rani
Play fullscreen
Smile by Charlie Chaplin sung by Michael Jackson

(Instrumental version from the movie Modern Times here)

April 03 2012

rani

January 19 2012

rani

December 26 2011

rani
Gah.
Plakat do "ESD", filmu opartego na "Kwiecie kalafiora" i "Idzie sierpniowej". Nigdy nie rozumiałam zachwytów nad polskimi plakatami filmowymi.
Fun fact: Pyziaka grał ojciec Kuby Gierszała, tego z "Sali samobójców". 

July 12 2011

rani

July 11 2011

rani

July 07 2011

June 08 2011

3936 51e2 500
Tags: burton movies es
Reposted froms-park s-park viahaszraa haszraa

June 04 2011

Harry Potter Warner Bros. Logo progression

Submitted by: mydollyaviana
Posted at: 2011-06-03 01:15:23
See full post and comment: http://9gag.com/gag/133355


Tags: hp movies
Reposted fromchickinsoup chickinsoup viamendel mendel

May 27 2011

rani
Play fullscreen
Good Omens End Title Sequence
omg who do i have to bribe/blow/stab to make this happen?
Reposted fromhairinmy hairinmy viakodama kodama

May 23 2011

rani

May 22 2011

rani
johnny deep character’s 
Reposted frompapaja papaja viaJohnnydepp Johnnydepp

May 12 2011

rani
7706 2173
Reposted fromsandycopper sandycopper viapirania pirania

May 11 2011

rani
rani
Może tajemnica „rzymskości” postaci kreowanych przez Magnani tu właśnie się kryje – w uwzniośleniu trywialności? W spotkaniu duchowości i cielesności, świętości i grzechu? Prostytutka ma twarz Madonny – i nie ma w tym bluźnierstwa. Znawczyni twórczości Pasoliniego Joanna Wojnicka daje przykłady nakładania się sacrum i profanum z dawnego rzymskiego malarstwa: zmysłowa Fornarina z Zatybrza była według legendy wzorem Madonny Sykstyńskiej Rafaela, prostytutka utopiona w Tybrze – modelem do „Zaśnięcia Matki Bożej” Caravaggia. 
— "Kobiety, które igrały z bogami"
Reposted bytriviality triviality
rani
Anna Magnani w "Rzymie" Felliniego, ostatni raz na ekranie.

May 08 2011

rani

May 07 2011

rani
Tags: girls movies gif
Reposted frommarze marze viaadziata adziata
rani
6256 f01a
Reposted fromSuzi Suzi

May 02 2011

rani
3141 ad57
Reposted fromDorin11 Dorin11 viaquey quey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl