Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2013

rani
"[...] problem ma źródła, które zależą także od obecnej władzy. Nacjonalistyczna narracja szkolnych kursów historii i kultury polskiej. Uprawiany także w publicznych mediach kult patriotyzmu rozumianego jako walka z obcymi. Nietolerancyjne wartości wpajane na lekcjach religii i kazaniach. Kult siły oraz konfrontacyjny narodowy egoizm demonstrowany przez polityków w relacjach z sąsiadami i historycznych obchodach. Język pogardy i nienawiści tolerowany w debacie publicznej (nie stają przed sądem politycy, którzy na wieść o zniszczeniu tęczy piszą: "płonie pedalski symbol"). Wreszcie porzucenie przez państwo całego pokolenia pozbawionego pól sensownej aktywności dawniej tworzonych przez szkoły, kluby sportowe, harcerstwo itp."

 
— Jacek Żakowski
Tags: pl politics
Reposted byszpaquspiraniafuckthisfuckthatinayamarjariiarcen

November 06 2013

rani
Play fullscreen
To nie jest dobre, a pan na początku używa słowa "ironia" w jakimś obcym mi znaczeniu, ale się ogląda.
Tags: girls video pl
Reposted byJuliettewonskaball

September 14 2013

rani
Tags: cs pl politics
Reposted frompl pl viaSpecies5618 Species5618

June 11 2013

rani
Naprawdę nie chce mi się iść w sobotę na Paradę Równości, bo mam teraz mnóstwo rzeczy na glowie, ale czuję lewacko-pedalsko-ateistyczno-cywilizacyjnośmierciowy obowiązek. W końcu, było nie było, szabas. 
Tags: mine pl politics ;]

January 30 2013

rani
Tags: politics pl
Reposted fromeskimos eskimos viaKik4s Kik4s

January 29 2013

rani
6967 430d 500
Jak dostosować projekt ustawy o związkach partnerskich
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaraczkowski raczkowski

January 27 2013

rani
Przy okazji całego tego zamieszania chciałbym zwrócić uwagę na co innego. Sejm podtrzymał, kosztem dziewięćdziesięciu paru milionów złotych, Fundusz Kościelny oraz ustalił, że stołówki będą otrzymywały dofinansowanie w wysokości zera złotych. To w ramach tego, że pary homoseksualne są jałowe i nie pełnią funkcji prokreacyjnej (w odróżnieniu od księży) oraz że należy chronić świętość życia poczętego (w odróżnieniu od narodzonego, które niechaj z głodu zdechnie).
— Ray Grant, I PO związkach
Reposted bygieerzetkakartoNikmizuumiuzalezniona-od-ogladania-serialiciasteczko7szaaatanjojinthesunnaminoeissaymatussdupabladavaniteanimeacidkitanamalaegoistka

January 22 2013

rani
Tags: cracow pl
Reposted fromlugola lugola viapeache peache

November 09 2012

rani
Play fullscreen
Kabaret Dudek - Ucz się Jasiu

- Proszę pana, woda mi się leje!
- I musi się lać! Dana woda podlegająca ciśnieniu napotykając na otwór, czyli szczelinę, wypływa. Praw fizyki pan nie zmienisz i nie bądź pan głąb.
Reposted bysusansthebest susansthebest

October 21 2012

rani
http://24.media.tumblr.com/tumblr_mc4cvqP3mq1rfxyweo1_1280.pnghttp://25.media.tumblr.com/tumblr_mc4cvqP3mq1rfxyweo2_1280.png

POLISH
[x]
Tags: bbt pl
Reposted fromzoozia zoozia viathebigbangtheory thebigbangtheory

June 05 2012

rani
Red and white rose
Tags: roses pl
Reposted fromtaw taw viahaszraa haszraa

May 25 2012

rani
4709 d374 500
Tags: pl vodka alcohol ;]
Reposted fromfonfon fonfon viashampain shampain
rani
8434 9e32
Co panu tak wesoło?
Reposted fromscorpix scorpix viapirania pirania

May 20 2012

rani
- [ojczyzna] nie jest wolna, skoro PiS regularnie śpiewa na Krakowskim Przedmieściu "Ojczyznę wolną, racz nam wrócić, Panie".
- Tak, prawdopodobnie nie jest wolna, ich zdaniem. Może dla nich jest za szybka.

- Andrzej Poniedzielski w rozmowie z Agnieszką Kublik, Gazeta Wyborcza
Reposted bytheotherjames theotherjames

May 10 2012

rani

May 08 2012

rani

March 22 2012

rani

March 19 2012

rani
Play fullscreen
“I like beautiful melodies telling me terrible things.” ― Tom Waits

Zamachowski i Umer, Naprawdę nie dzieje się nic
Reposted bymizuumi mizuumi

January 27 2012

rani
Reposted fromlans lans viaJuliette Juliette
rani
9358 d210
Tags: protest pl acta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...