Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2014

rani

November 18 2013

rani
"[...] problem ma źródła, które zależą także od obecnej władzy. Nacjonalistyczna narracja szkolnych kursów historii i kultury polskiej. Uprawiany także w publicznych mediach kult patriotyzmu rozumianego jako walka z obcymi. Nietolerancyjne wartości wpajane na lekcjach religii i kazaniach. Kult siły oraz konfrontacyjny narodowy egoizm demonstrowany przez polityków w relacjach z sąsiadami i historycznych obchodach. Język pogardy i nienawiści tolerowany w debacie publicznej (nie stają przed sądem politycy, którzy na wieść o zniszczeniu tęczy piszą: "płonie pedalski symbol"). Wreszcie porzucenie przez państwo całego pokolenia pozbawionego pól sensownej aktywności dawniej tworzonych przez szkoły, kluby sportowe, harcerstwo itp."

 
— Jacek Żakowski
Tags: pl politics
Reposted byszpaquspiraniafuckthisfuckthatinayamarjariiarcen

September 14 2013

rani
Tags: cs pl politics
Reposted frompl pl viaSpecies5618 Species5618

June 11 2013

rani
Naprawdę nie chce mi się iść w sobotę na Paradę Równości, bo mam teraz mnóstwo rzeczy na glowie, ale czuję lewacko-pedalsko-ateistyczno-cywilizacyjnośmierciowy obowiązek. W końcu, było nie było, szabas. 
Tags: mine pl politics ;]

January 30 2013

rani
Tags: politics pl
Reposted fromeskimos eskimos viaKik4s Kik4s

January 29 2013

rani
6967 430d 500
Jak dostosować projekt ustawy o związkach partnerskich
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaraczkowski raczkowski

January 27 2013

rani
Przy okazji całego tego zamieszania chciałbym zwrócić uwagę na co innego. Sejm podtrzymał, kosztem dziewięćdziesięciu paru milionów złotych, Fundusz Kościelny oraz ustalił, że stołówki będą otrzymywały dofinansowanie w wysokości zera złotych. To w ramach tego, że pary homoseksualne są jałowe i nie pełnią funkcji prokreacyjnej (w odróżnieniu od księży) oraz że należy chronić świętość życia poczętego (w odróżnieniu od narodzonego, które niechaj z głodu zdechnie).
— Ray Grant, I PO związkach
Reposted bygieerzetkakartoNikmizuumiuzalezniona-od-ogladania-serialiciasteczko7szaaatanjojinthesunnaminoeissaymatussdupabladavaniteanimeacidkitanamalaegoistka

January 22 2013

rani


Source: jhameia
Tags: politics
Reposted frombaumbaumbaum baumbaumbaum viaSpecies5618 Species5618

May 20 2012

rani
- [ojczyzna] nie jest wolna, skoro PiS regularnie śpiewa na Krakowskim Przedmieściu "Ojczyznę wolną, racz nam wrócić, Panie".
- Tak, prawdopodobnie nie jest wolna, ich zdaniem. Może dla nich jest za szybka.

- Andrzej Poniedzielski w rozmowie z Agnieszką Kublik, Gazeta Wyborcza
Reposted bytheotherjames theotherjames

April 29 2012

rani

March 29 2012

rani
Przyznam, że określenie mojej znajomości Biblii mianem wybiórczej będzie nadal komplementem, ale wszystko, co wiem o Jezusie sugeruje, że był on zdziczałym lewakiem, który przyjaźnił się z prostytutkami, zamieniał wodę w wino (a nie odwrotnie) i zachęcał do dzielenia się posiadanymi dobrami materialnymi, nic zupełnie nie wspominając o świętym prawie własności.
Kujemy, lewicujemy, moralizujemy i tunelujemy 

January 22 2012

rani

July 28 2011

rani
9564 98fd
Reposted fromyawn yawn viamendel mendel

July 25 2011

rani
... and that's why it should be called potriotism.
Tags: politics cs
Reposted fromelpollodiablo elpollodiablo viatomash tomash

July 24 2011

rani
Naturally the common people don't want war; neither in Russia, nor in England, nor in America, nor in Germany. That is understood. But after all, it is the leaders of the country who determine policy, and it is always a simple matter to drag the people along, whether it is a democracy, or a fascist dictatorship, or a parliament, or a communist dictatorship. Voice or no voice, the people can always be brought to the bidding of the leaders. That is easy. All you have to do is to tell them they are being attacked, and denounce the pacifists for lack of patriotism and exposing the country to danger. It works the same in any country.
— Herman Goering, Nuremberg Trials
Reposted fromwhocares whocares viaKabrioletta Kabrioletta

July 12 2011

rani
Reposted frompl8d pl8d viablindtext blindtext

July 02 2011

rani
Censorship
Tags: ad politics
Reposted fromtaw taw viaKik4s Kik4s

June 29 2011

6338 d981 500

Banksy, the international clandestine graffiti ninja, pulled off his greatest ever stunt last night (June 3), transforming Rio de Janeiro’s ‘Christ the Redeemer’ into a 39.6 meter high statue of Osama Bin Laden.

Holy shit, is this for real? 

Reposted fromjagu jagu viamariMo mariMo

June 24 2011

rani
3035 2d42 500
Tags: pl retro politics
Reposted fromdakurels dakurels viaafrocostamgowno afrocostamgowno

June 18 2011

rani
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...