Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 25 2013

rani
"[...] żyć z ultrakatolickimi członkami rodziny to kak tigra jebat' - i smieszno, i straszno."


Polecam zainteresowanym blog o mieszanym ateistyczno-katolickim małżeństwie. Ja tam sobie przysięgłam na Wielkiego Potwora Spaghetti, że nigdy więcej się w taki związek nie wrąbię, ale poczytać można. 

August 17 2013

rani
The Lord of Light wants his enemies burnt. The Drowned God wants his enemies drowned. Why are all the gods such vicious cunts? Where is the god of tits and wine? 
— Tyrion Lannister

January 04 2013

rani

Stargany męką straszną zapasów nierównych
Nie znając kresu żądzy, kres znając możności,
Jak w lekkim szumie skrzydeł aniołów ciemności -
W piekielnej śpię rozkoszy siedmiu grzechów głównych.

Wyszedłem za wątpienie, cierpienia, rozprawy
I idę tam, gdzie rzeczy się ludzkie nie liczą,
I patrzę w owe grzechy, milczące jak stawy,
I wiem już obojętnie, com wiedział z goryczą.

Znam ciebie, wciąż się rwąca, jak pies furio wściekła,
Co kąsasz na wolności, a wyjesz pod batem -
I dzisiaj pomyślałem, gdym myślał nad światem,
Że przecież są i tacy, co pójdą do piekła.
— Jan Lechoń

June 09 2012

rani

March 29 2012

rani
Przyznam, że określenie mojej znajomości Biblii mianem wybiórczej będzie nadal komplementem, ale wszystko, co wiem o Jezusie sugeruje, że był on zdziczałym lewakiem, który przyjaźnił się z prostytutkami, zamieniał wodę w wino (a nie odwrotnie) i zachęcał do dzielenia się posiadanymi dobrami materialnymi, nic zupełnie nie wspominając o świętym prawie własności.
Kujemy, lewicujemy, moralizujemy i tunelujemy 

September 04 2011

rani
Nie ma w świecie miejsca jednocześnie dla boga i dla godności ludzkiej. Jeżeli istnieje bóg, to jest wszystkim, a wtedy człowiek jest niczym. Jeżeli zaś człowiek jest rzeczywiście człowiekiem, jeżeli przywrócimy mu to wszystko, co teologowie wyalienowali z niego w boga, to bóg rozwiewa się. Więc albo... albo...
— Andrzej Nowicki
Reposted fromsober sober viaKabrioletta Kabrioletta

July 29 2011

rani

July 25 2011

rani

July 20 2011

rani
Christianity is the best way to cure gayness. Just get on your knees, take a swig of wine, and accept the body of a man into your mouth.
— Stephen Colbert
July 12, 2011 - Dan Savage - The Colbert Report
Reposted fromhairinmy hairinmy

July 16 2011

rani

June 16 2011

rani
Religion is just a formalised panic about death.
Dylan Moran
Reposted fromcelaeno celaeno
rani

May 12 2011

rani
4055 4359
Reposted fromfurby furby viaJuliette Juliette

May 11 2011

rani
I grew up in Ireland, you know, you learn to feel bad about anything you enjoy. It’s in the air… It’s Catholicism… You see a sunset, you go ‘look at that! Isn’t that extraordinarily beautiful? We’re not allowed… look at the mud, look at the mud, mud everywhere, I am made of mud, mud…’ Sunsets are for Protestants.
— Dylan Moran, "What It Is"
Reposted fromcelaeno celaeno

May 07 2011

rani
Atheist!
Reposted fromatheism atheism

May 02 2011

rani
Kto umarł, a potem zmartwychwstał?
Reposted frombumszakalaka bumszakalaka viaraczkowski raczkowski

April 10 2011

rani

As an atheist who doesn’t think it’s a good idea to crash a plane in a sky-scraper, blow myself up in a shopping mall, tell people in a country where AIDS is a huge problem that condoms are a sin, and preaching that all homosexuals are sick and morally evil, hearing that there would be no ethics without religion is quite offensive to me.

(via ultravioleth)
Reposted fromtediousuncle tediousuncle

March 16 2011

rani

February 26 2011

rani
7755 af43 500
Tags: religion lgbt ;]
Reposted fromchickinsoup chickinsoup viaSpecies5618 Species5618
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...