Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2014

rani
Tags: bbt :) sex s ;]

January 31 2014

rani
The term “pervert” originally referred to an atheist, which means that strictly speaking the world’s biggest perv is currently Richard Dawkins.
How sexual perversion became the new norm

October 11 2013

7977 f865
Tags: s k sex
Reposted fromhollymaddock hollymaddock viapirania pirania

September 12 2013

rani
5244 ceb1
Tags: sex

September 11 2013

rani

August 11 2013

rani
Głowił się, czemu takie sytuacje zdarzają się tylko w pornosach, a normalnie trzeba prowadzić przez pół imprezy dyskusje o braciach Coen, żeby nad ranem, walcząc ze snem, pogłaskać kawałek cycka.
— Zygmunt Miłoszewski, Domofon (a to jest z kolei bardzo dobra książka).
Reposted bygusta-blupiraniaquinneahjouaras1024

July 28 2013

rani
[...] poznał już, co oznacza fizjologiczny seks, i - jak każdy mężczyzna - zachował prawdę o nim dla siebie. Prawdę o tym, że ciało sprowadzone do ciała składa się z samych irytujących niedoskonałości. Kwaśnego zapachu, nieforemnych piersi w brzydkim staniku, pryszczy na dekolcie, rozstępów wokół pępka, spoconej krawędzi majtek, włażących między zęby włosów łonowych, odcisku z boku małego palca u nogi i krzywego paznokcia. 
— Zygmunt Miłoszewski, Ziarno prawdy (ale lojanie ostrzegam, to nie jest dobra książka)

June 20 2013

rani
Byłeś dużą pomyłką. Naprawdę sporą. 
W związku z tym bardzo mi cię będzie brakować w łóżku.  
— Rani

May 27 2013

rani

"Ogłoszenia smutne":

Do oddania duże opakowanie prezerwatyw, nieotwarte, już niepotrzebne. 
Reposted byszpaqusquinne

May 05 2013

rani

February 12 2013

rani
2237 4fd5 500
Tags: sm sex
Reposted fromcatchy catchy viagusta-blu gusta-blu

February 11 2013

rani

February 10 2013

rani
<Pepe> przykład paradoksu matematycznego? Proszę bardzo 
<Pepe> długość penisa w Polsce 
<Pepe> Średnia długość jest jedna dla całego kraju, ale każdy facet zna inną, zupełnie przypadkiem nieco mniejszą od jego własnej długości :)
— bash.org.pl
Tags: sex bash ;]

January 26 2013

rani

January 25 2013

rani
Tags: sex
Reposted fromhairinmy hairinmy viagodsriseoneast godsriseoneast
rani
very orally fixated.
Reposted fromcube cube
rani
Tags: sw sm sex
Reposted fromEliskunk Eliskunk viaKabrioletta Kabrioletta

January 22 2013

rani

January 09 2013

rani

“FASTER” I CAN DO! “IN CIRCLES” IS FINE!

“DEEPER” IS JUST NOT GOING TO HAPPEN, OKAY? SO PLEASE STOP SAYING IT!

Reposted byblindtext blindtext

January 04 2013

rani
Jedno długie spojrzenie, ach! ileż potrafi
Rzucone w moją stronę prawie nieostrożnie.
Ach! jakąż jest rozkoszą oglądać bezbożnie
To wszystko czego nie ma na twej fotografii.

Wszystkie dnia mego sprawy są tylko marzenia,
Które noc rozprasza, sen z myśli wypłoszy;
Bo cóż da rozkosz wargom, gdy pragną rozkoszy,
Cóż może olśnić oczy, gdy pragną olśnienia?

Noc z tobą - to jest jedno, co jak haszysz działa,
Tylko jedno, w co można wierzyć bezprzytomnie.
I nie wiem czy jest miłość oprócz twego ciała,
I wiem, że mnie nie kochasz, że zapomnisz o mnie.
— Jan Lechoń, "Nieczystość" ("Siedem grzechów głównych")
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...