Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

rani
rani
2361 5c6d
Reposted fromsaku saku viagranini granini

March 10 2015

rani
Mam czterdzieści pięć pomysłów
I – jeśli chcesz – dodatkowe serce
Nabite wiosną jak lenistwem pers
Bo koty zawsze wiedzą pierwsze

Wyłażą z piwnic koty
Wyłażą z ciemności dni
Wyleźmy gdzieś na zielone
Ja i Ty

— Pablopavo i ludziki

February 24 2015

rani
Of all the gin joints in all the towns in all the world, she walks into mine.
Reposted fromdansemacabre dansemacabre
rani
It took you years to cross
The lines of self-defence
— Cohen

February 23 2015

rani
All those different worlds, not one ever gets it right.
— the Tenth Doctor

February 17 2015

rani
5331 7892
Tags: sf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaatranta atranta
rani
6547 f69f
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viamuskaan muskaan

February 06 2015

rani
Play fullscreen
Babe, there's something wretched about this
Something so precious about this
Where to begin

Babe, there's something broken about this
But I might be hoping about this

February 02 2015

rani
7156 69e1 500
Tags: Hedwig sf

February 01 2015

rani
Przyznam ci się, że nigdy w życiu nie rozmawiałem z nikim tak jak z tobą. Po każdej naszej rozmowie muszę przez kilka dni przychodzić do siebie...
— J. Chmielewska -
Tags: sf chmielewska
Reposted fromrudasek rudasek viamuskaan muskaan
rani
Moja doprowadzona do ostateczności dusza doszła do głosu. Z zimną furią, z pełną świadomością tego co robię, przestałam panować nad sobą.
— J.Chmielewska -
Tags: sf chmielewska
Reposted fromrudasek rudasek viamuskaan muskaan
rani
2393 28b7 500
कुछ कुछ होता है
Reposted bymuskaan muskaan

August 14 2014

rani

July 14 2014

rani
Reposted byhaszraa haszraa

April 02 2014

rani

March 26 2014

rani

March 21 2014

rani
Tags: music video sf glee

March 20 2014

rani
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl