Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2012

rani

June 05 2012

rani

December 18 2011

rani

Orient Express Pullman Cabin

Tags: trains
Reposted fromsawb sawb viatheotherjames theotherjames

June 24 2011

rani

June 12 2011

2556 390c 500
Tags: trains
Reposted fromfission fission viavaka vaka

June 06 2011

rani
Michael Pitt - GQ by Bruce Weber, 2005
Reposted bystylish stylish

May 31 2011

rani
4764 9f43 500
Tags: trains men foto
Reposted fromslowianecznik slowianecznik viapeache peache

May 14 2011

rani

E o pociągach

Lubię pociągi. Uspokaja mnie ich głuchy, rytmiczny warkot. W podróży dobrze się myśli. Lubię też samoloty, ale w nich zwykle obczaja się ludzi, jakby robiło się casting na wspólne członkowstwo w Mile High Club w toalecie. W pociągach nie spotkałam zbyt wielu atrakcyjnych ludzi. Za to z każdym kilometrem odmierzanym przez stukot kół o szyny odjeżdżam od swoich problemów, codzienności, gombrowiczowskiej gęby, od Dziewczyny ze Wschodu, od pudelka.pl, Kuriera Lubelskiego, utyskiwań mojej babci, od mojego ex który wychodzi na papierosa, gdy słyszy moje imię, od chłopaka, który podobał mi się w 7 klasie podstawówki, od bycia dobrą córką. Odjeżdzam daleko od samej siebie. 
Podróż to wolność, pisanie na nowej białej kartce, level pierwszy gry, którą katujesz od liceum. 
Reposted fromevelina evelina

March 18 2011

rani
1528 99ef 500
Reposted fromtitos2k titos2k viaopuszek opuszek

March 17 2011

rani
6282 8159 500
Reposted fromaniakot aniakot viaopuszek opuszek

February 10 2011

rani
Tags: trains travel
Reposted fromjfkkfc jfkkfc viaJuliette Juliette

February 03 2011

rani
Reposted fromcube cube viaclarice clarice

January 14 2011

rani
4726 7b2d
Tags: txt numb trains
Reposted fromevelina evelina

November 20 2010

November 08 2010

rani
9785 e4c3 500
Ukradzione Deksowi.
Tags: pl trains ;]
Reposted fromloyolny loyolny viaradious radious

October 31 2010

rani
5318 24d4 500
Tags: trains window
Reposted fromlogarytmnaturalny logarytmnaturalny viamendel mendel

October 29 2010

October 26 2010

rani
1495 d14c 500
Tags: trains
Reposted fromwhothefuckcares whothefuckcares viamendel mendel

October 16 2010

October 14 2010

rani
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl