Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2012

rani
4709 d374 500
Tags: pl vodka alcohol ;]
Reposted fromfonfon fonfon viashampain shampain

January 15 2012

rani
0526 70bc
Tags: alcohol vodka
Reposted fromJurysekTygrysek JurysekTygrysek viamendel mendel

November 06 2011

rani

June 04 2011

rani
8850 2c13
Tags: design vodka
Reposted fromalcohoolic alcohoolic

May 24 2011

rani

May 06 2011

rani
4245 97c6 500
Reposted fromsimplepleasures simplepleasures viapeache peache

April 25 2011

rani
vodka shots
Tags: fruits vodka
Reposted fromKabrioletta Kabrioletta

February 17 2011

rani
Leonard: Muszę się napić. Mamy jakiś alkohol?
Sheldon: Nie, ale mamy ziemniaki. Mogę zrobić wódkę. Będzie za dwa tygodnie.
— Big Bang Thory
Reposted fromzmarznieta zmarznieta vialaluna laluna

February 16 2011

rani
Wódka nie dodaje, ani nie odbiera rozumu, ona sprawdza, czy rozum się ma.
— W. Biriukow
Reposted fromKabotan Kabotan viaKabrioletta Kabrioletta
rani

February 11 2011

rani

February 05 2011

rani

January 24 2011

rani

January 21 2011

rani

January 18 2011

rani
Wódka ma smakować ? Od kiedy ? Ona ma sponiewierać... To nie jest obiad...
— Torwald, joemonster.org
Reposted fromAbek Abek viaalcohoolic alcohoolic
rani
4719 1985
Tags: vodka pl ad
Reposted fromBubblegum Bubblegum viaalcohoolic alcohoolic
rani

January 16 2011

rani
Są takie dni, kiedy jedynym dobrym pomysłem jest kakao z wódką.
— Magat
Reposted frommagat magat viaKabrioletta Kabrioletta

January 14 2011

rani
- Może napijemy się wódki?

- Właśnie przysiągłem sobie, że nie będę już pić alkoholu. Postanowiłem odrodzić się moralnie.

- Rozumiem. Kiedy pan składał śluby?

- Dwa dni temu.

- No, to już pan może.

- I ja tak myślę.
— Hłasko
Reposted fromPaintITBlack PaintITBlack viapeache peache

December 22 2010

rani

Tu nie Warszawa, tu się wódki nie zakręca.

Reposted fromopuszek opuszek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl